Poczta Polska włącza się do akcji pomocy Nepalczykom

Poczta Polska włącza się do akcji pomocy Nepalczykom

Dodano:   /  Zmieniono: 

Poczta Polska wraz z Fundacją Narodowe Centrum Górskie zaprasza do udziału w akcji ,,Ludzie Gór dla Nepalu". Pakunek z artykułami pierwszej potrzeby dla pokrzywdzonych w trzęsieniu ziemi można przekazać w większości placówek Poczty Polskiej bezpłatnie! Zostaną one przekazane Nepalczykom, którzy ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi w kwietniu tego roku.

W myśl sentencji ,,Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat", Fundacja Narodowe Centrum Górskie zainicjowała akcję humanitarną ,,Ludzie gór dla Nepalu" oraz ,,Polskie szkoły dla Nepalu". Patronują jej wybitni himalaiści i ludzie gór z całej Polski, a jednym z działań jest zbiórka artykułów pierwszej pomocy dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi. Dzięki pomocy Centrum Szkoleniowego A-Z, w akcję zaangażowało się wiele szkół w całej Polsce, które przeprowadziły zbiórki najpotrzebniejszych przedmiotów, takich jak skarpetki, czapki, artykuły szkolne i latarki. Poczta Polska jest głównym partnerem logistycznym tej akcji.

Żeby wesprzeć akcję, wystarczy przygotować dary, bezpiecznie je zapakować, tak aby uniemożliwić do nich dostęp, a całość w widocznym miejscu oznaczyć opisem: ,,Ludzie gór dla Nepalu" lub ,,Szkoły dla Nepalu" i zaadresować na: WER Warszawa, ul. Łączyny 8, 00-900 Warszawa, a następnie zanieść do jednej z  placówek pocztowych, które biorą udział w akcji. Jeden pakunek nie może ważyć więcej niż 20 kg. Wszystkie dary zostaną przewiezione do magazynu Poczty Polskiej, skąd odlecą samolotem do potrzebujących Nepalczyków.

Dary będą przyjmowane w placówkach pocztowych od 01.06.2015 r. do 10.06.2015 r. Pracownicy nie wystawiają potwierdzenia przyjęcia pakunku.

Więcej szczegółów oraz listę najpotrzebniejszych artykułów (żywność nie jest zbierana) można znaleźć na stronie  www.centrumgorskie.pl, z zakładce ,,Ludzie gór dla Nepalu".

Lista placówek biorących udział w akcji


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Poczta Polska

infoWire.pl