Ochrona dla Dojrzałych

Ochrona dla Dojrzałych

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło: InfoWire.pl

MetLife wprowadza do oferty nowe ubezpieczenie na życie START55 adresowane do osób
w wieku 55-75 lat. Polisa chroni także zdrowie ubezpieczonych dzięki dodatkowym opcjom. Oferta adresowana jest zarówno do osób dojrzałych oraz  dorosłych dzieci, które chciałyby zadbać o swoich rodziców.

 Dzięki dodatkowym umowom, START55 zapewnia również wsparcie finansowe na wypadek niezdolności do samodzielnej egzystencji, zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej, hospitalizacji w wyniku NW lub choroby, a także trwałego inwalidztwa wskutek NW.

 - Z naszych badań wynika, że osoby w wieku powyżej 55 lat najbardziej cenią zdrowie, ale też niezależność finansową. Obawiają się, że w razie pojawienia się problemów zdrowotnych będą zdani na innych. Oferta może zatem okazać się interesująca dla osób, które w razie pogorszenia się stanu zdrowia swoich rodziców, chcą zapewnić im pomoc i poczucie niezależności - wyjaśnia Marta Maliszewska, Kierownik ds. Rozwoju Programów Ubezpieczeniowych w MetLife.


Dodatkowa ochrona w zależności od potrzeb

 Klienci sami mogą skomponować taki zakres ochrony, który najbardziej odpowiada ich potrzebom. Do wyboru są 4 umowy dodatkowe. Jedną z nich jest Długoterminowa Opieka. Zapewnia ona klientom wypłatę nawet przez 10 lat miesięcznego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad ubezpieczonym, gdy jego stan zdrowia uniemożliwi mu wykonywanie podstawowych czynności życiowych.

Diagnoza Nowotworu to z kolei ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego lub innej zmiany nowotworowej, zapewniające wsparcie finansowe ubezpieczonemu w formie jednorazowej wypłaty.

 - Liczba zachorowań na nowotwory stale rośnie. Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (World Cancer Report, 2014) w 2025 r. liczba przypadków tej choroby może wzrosnąć do 19 mln zachorowań rocznie. W ubezpieczeniu START55 nie mogło zabraknąć ochrony na wypadek zdiagnozowania nowotworu - dodaje Marta Maliszewska.

 Klienci mogą również skorzystać z umowy Hospitalizacja i Operacje. Dzięki tej opcji, ubezpieczeni otrzymają świadczenie w razie pobytu w szpitalu z tytułu nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Jeżeli w trakcie hospitalizacji ubezpieczony został poddany operacji otrzyma on dodatkowo świadczenie operacyjne przydatne w rekonwalescencji.

Inną dodatkową formą ochrony klientów jest ubezpieczenie Nieszczęśliwy Wypadek. Ta umowa dodatkowa chroni od finansowych skutków uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, pomagając na przykład sfinansować proces rehabilitacji.

 - W ramach umowy dodatkowej ,,Nieszczęśliwy Wypadek", ubezpieczony otrzyma jednorazowe świadczenie na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek NW lub miesięczne świadczenie z tytułu min. 50% inwalidztwa wskutek NW, wypłacane przez okres do 10 lat - dodaje Marta Maliszewska. -Wszelkie szczegóły związane z umową START55 i dedykowanymi umowami dodatkowymi, m.in. dotyczące przedmiotu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dlatego zawsze zachęcamy do dokładnej lektury tych zapisów.

W przypadku wyboru umów dodatkowych ubezpieczony ma możliwość skorzystania z pakietów assistance dostosowanych do potrzeb ubezpieczonego i wybranej ochrony. Usługi realizowane są przez współpracującą z MetLife firmę.

Ubezpieczenie START55 dostępne jest w sieci agencji i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju.

 


dostarczył infoWire.pl
 

Czytaj także