Łukasz Bugaj, analityk DM BOŚ: Co powie Mario Draghi?

Łukasz Bugaj, analityk DM BOŚ: Co powie Mario Draghi?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Łukasz Bugaj, analityk DM BOŚ Archiwum redakcji
Centralnym wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie konferencja prasowa po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Wieczorem zaś rozpocznie się długo wyczekiwany szczyt przywódców Unii Europejskiej. Zapowiada się więc dzień bogaty w wydarzenia. I na pewno w świeże spekulacje.

Rynek oczekuje, że EBC zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp procentowych o 25 pkt. bazowych, czemu towarzyszyć będzie obniżenie prognoz dotyczących kondycji gospodarek strefy euro w przyszłym roku. Najprawdopodobniej uruchomione zostaną nowe długoterminowe narzędzia zwiększające płynność europejskiego sektora bankowego oraz powiększony może zostać zakres instrumentów przyjmowanych jako zabezpieczenie pożyczek. To właśnie te działania, poza samą decyzją o zmianie kosztu pieniądza, będą najpilniej obserwowane. W centrum uwagi będą wszelkie sugestie na temat potencjalnego zwiększenia skali zakupów przez EBC obligacji zagrożonych państw. W minionym tygodniu szef EBC Mario Draghi wspomniał o możliwości bardziej aktywnej roli banku centralnego w walce z kryzysem, jeżeli polityczni liderzy Europy doprowadzą do ustanowienia wiarygodnego paktu fiskalnego. Dzisiaj może podać więcej szczegółów, co dokładnie miał na myśli, wypowiadając te słowa.

Oprócz EBC, również Bank Anglii będzie decydował o parametrach swojej polityki monetarnej, ale nie oczekuje się tu wprowadzenia żadnych zmian. Bardziej istotny będzie potencjalny sprzeciw Wielkiej Brytanii wobec zmian traktatowych zaproponowanych przez przywódców Francji i Niemiec. Na wyrażenie ewentualnej opozycji przyjdzie nam jednak poczekać do piątku, gdyż wtedy będą miały miejsce dyskusje nad naprawą strefy euro. Jednak już dzisiaj wszelkie spekulacje co do porozumień będą wpływały na wyceny ryzykownych aktywów, w tym akcji. Politycy chcą mówić o przełomie, ale należy pozostawać sceptycznym wobec takich deklaracji. Już nie raz obserwowaliśmy 'przełomowe' spotkanie, które potem nie okazywało się punktem zwrotnym na mapie kryzysu. Inwestorzy wciąż uważają, że klucz do skutecznego zażegnania kryzysu leży po stronie EBC i właśnie dlatego dzisiejsza konferencja prezesa tej instytucji jest tak ważna ? choć wiążących deklaracji Maria Draghiego zapewne nie usłyszymy.

Pobocznymi wydarzeniami będzie zakończenie podróży amerykańskiego sekretarza skarbu po Europie oraz dane o cotygodniowej ilości nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Oprocentowanie włoskich i hiszpańskich obligacji będzie wciąż bacznie obserwowane przez inwestorów, ale w tym tygodniu nie obserwujemy już (widocznego wcześniej) spadku rentowności. Jeżeli jednak szczyt UE zostanie uznany za sukces, to oprocentowanie papierów dłużnych zagrożonych państw powinno wznowić swój 'ruch na południe'.

 0

Czytaj także