Jedyne w Polsce specjalistyczne studia Partnerstwo publiczno-prywatne dla kadr administracji publicznej na Uczelni Łazarskiego

Jedyne w Polsce specjalistyczne studia Partnerstwo publiczno-prywatne dla kadr administracji publicznej na Uczelni Łazarskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło: InfoWire.pl

Polska znajduje się u progu dużych zmian w zakresie partnerstwa publiczno prywatnego. Jest to nieodległa przyszłość, do której trzeba odpowiednio przygotować szczególnie kadry administracyjne.

Jedną z przesłanek studiów jest przełamanie barier w zakresie inwestycji publiczno-prywatnych, poprzez profesjonalne oraz pełne kształcenie w tym kierunku. Studia są skierowane przede wszystkim do przedstawicieli administracji publicznej, w szczególności do przedstawicieli samorządu terytorialnego, ale również pozostałych osób zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem zadaniami publicznymi, jakim jest PPP.

Partnerstwo publiczno-prywatne dla przedstawicieli administracji publicznej to kierunek studiów podyplomowych, działający w ramach Akademii Administracji Publicznej Uczelni Łazarskiego.Studia podzielone są na pięć modułów, w skład których wchodzi moduł wprowadzający (uwarunkowania rozwoju, modele PPP itp.), prawno podatkowy (regulacje krajowe i UE, zamówienia publiczne a PPP, dług publiczny w kontekście PPP, aspekty podatkowe PPP i łączenie go z funduszami UE itp.), finansowo ekonomiczny (analizy ekonomiczno finansowe, opcje finansowania, przepływy finansowe, nakłady i źródła finansowania, rynek kapitałowy, instrumenty finansowania inwestycji publicznych itp.), zarządzanie projektem inwestycyjnym (planowanie i kontrola przebiegu projektu, obszary problemowe, matryca logiczna, zarządzanie zespołem, komunikacja społeczna w projektach PPP, negocjacje i mediacje, relacje z mediami itp.) oraz moduł warsztatowy (etapy postępowania- analizy przedprojektowe, wybór i rola doradcy, techniki negocjacji oraz prowadzenia rozmów biznesowych, specyfikacja szczególnych warunków zamówienia  montaż finansowy, kwantyfikacja ryzyka, analiza SWOT, analizy ekonomiczno -  finansowe, zarządzanie projektem inwestycyjnym, gry symulacyjne, projekt od A do Z, szczegółowe omówienie 5 zrealizowanych projektów PPP, prezentacja oferty finansowej dla sektora publicznego, konsultacje projektów słuchaczy, case study, prezentacja oraz obrona projektów).

Atutem kierunku jest nabycie praktycznych umiejętności warunkujących realizację projektu inwestycyjnego, w tym: zarządzanie zespołem, zarządzanie projektem, techniki prowadzenia negocjacji, a także komunikacja społeczna w projektach PPP, jak równieżpraktyczna wiedza umożliwiająca skuteczną ocenę wiarygodności przedsiębiorstwa. Będzie można równieżzapoznać się z aktualną ofertą rynkową, dotyczącą podmiotów zaangażowanych w zorganizowanie finansowania dla projektów PPP.

- Studia podyplomowe Partnerstwo publiczno-prywatne dla przedstawicieli administracji publicznej to propozycja kompleksowego przygotowania samorządowców do realizacji inwestycji metodą PPP. Jednym z celów studiów jest przełamanie barier w zakresie realizacji inwestycji publiczno - prywatnych dzięki profesjonalnej i kompleksowej edukacji mówi Jan Pietraszek, kierownik studiów Partnerstwo publiczno-prywatne dla przedstawicieli administracji publicznej.

Partnerem merytorycznym kierunku jest Centrum Partnerstwa Publiczno Prywatnego oraz Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych.

Więcej informacji o kierunku znajduje się tutaj:

http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-administracji-publicznej/partnerstwo-publiczno-prywatne-dla-przedstawicieli-administracji-publicznej/

www.ckp.lazarski.pl

Źródło: Uczelnia Łazarskiego

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także