Rekordowy poziom kapitału na inwestycje w nieruchomości komercyjne

Rekordowy poziom kapitału na inwestycje w nieruchomości komercyjne

Dodano:   /  Zmieniono: 
  • Łączna wartość globalnego kapitału na inwestycje w nieruchomości komercyjne sięgnęła na koniec 2014 r. rekordowego poziomu 429 mld USD
  • Największa dynamika wzrostu kapitału została odnotowana w obu Amerykach (12%)
  • Dominują fundusze inwestujące w nieruchomości na terenie jednego kraju

Według raportu firmy DTZ pt. ,,Great Wall of Money", na koniec 2014 r. łączna wartość kapitału przeznaczonego na inwestycje w nieruchomości komercyjne sięgnęła w ujęciu globalnym rekordowego poziomu 429 mld USD. Wzrost wspierały fundusze pochodzące z podniesienia kapitału przez firmy. Jednakże dynamika wzrostu nowych środków spadła na koniec grudnia ubiegłego roku do 5% z 15% w połowie 2014 r.

Największy przyrost dostępnych środków odnotowano w obu Amerykach - wzrost o 12% do 166 mld USD, podczas gdy w regionie Azji i Pacyfiku nastąpił wzrost o 4% do 122 mld USD. W regionie EMEA nastąpił spadek o 1% do 141 mld USD, do czego przyczyniła się aprecjacja dolara w stosunku do waluty euro w ostatnich miesiącach.

Większość dostępnego kapitału wygenerowały fundusze zainteresowane wieloma segmentami rynku nieruchomości. Na koniec 2014 r. ponad 70% funduszy inwestowało w więcej niż jeden sektor, choć udział tej grupy inwestorów spadł o blisko 10% w porównaniu do 2013 r. Natomiast udział funduszy skoncentrowanych na inwestowaniu w określoną klasę aktywów wzrósł w analogicznym okresie o 29%.

W przypadku funduszy zorientowanych na określony rodzaj nieruchomości, największy udział w ich portfolio zajęły powierzchnie mieszkaniowe (23%), magazynowe (19%) i handlowe (18%).

Na koniec 2014 r., najwięcej dostępnego kapitału (59%) było w posiadaniu funduszy inwestujących w nieruchomości znajdujące się na terenie jednego kraju. Z kolei na fundusze poszukujące okazji inwestycyjnych na różnych rynkach przypadło 41% kapitału, co oznacza odwrócenie obserwowanego od końca 2012 r. trendu spadkowego udziału tej grupy inwestorów.

Najwięcej nowego kapitału przeznaczonego na inwestycje w nieruchomości komercyjne przypadło na USA (145 mld USD), Wielką Brytanię i Chiny (po ok. 47 mld USD), Japonię (29 mld USD), Niemcy (24 mld USD) i Francję (23 mld USD).

-- Przyrost nowego kapitału odzwierciedla utrzymującą się atrakcyjność nieruchomości komercyjnych na tle obligacji skarbowych. Wraz z poprawiającą się płynnością na rynkach, oczekujemy, że popyt ze strony inwestorów przyczyni się do wzrostu wolumenu transakcji inwestycyjnych w perspektywie kolejnych dwunastu miesięcy --  powiedział Craig Maguire, Dyrektor Zespołu Rynków Kapitałowych, DTZ


dostarczył infoWire.pl
Źródło: DTZ

infoWire.pl

Czytaj także