Mapa miesiąca GfK: penetracja płatnej telewizji w powiatach

Mapa miesiąca GfK: penetracja płatnej telewizji w powiatach

Dodano:   /  Zmieniono: 

Warszawa, 18 maja 2015 r. - Mimo dynamicznego rozwoju oferty darmowej cyfrowej telewizji naziemnej zdecydowana większość gospodarstw domowych w Polsce korzysta z usług płatnej telewizji - satelitarnej lub kablowej (średnia dla Polski - 79 proc.). Jednocześnie penetracja użytkowników płatnej telewizji jest bardzo zróżnicowana geograficznie.


Mapa prezentuje zróżnicowanie penetracji płatnej telewizji w powiatach. Na mapie kolorem czerwonym zaznaczone zostały obszary o wysokim nasyceniu płatną telewizją, a kolorem niebieskim - powiaty o niskiej penetracji płatnej telewizji. Wskaźnik prezentowany na mapie to zindeksowana do średniej dla Polski liczba abonentów płatnej telewizji na tysiąc gospodarstw domowych. Rynek płatnej telewizji w Polsce wyraźnie koncentruje się w miastach oraz w powiatach zlokalizowanych na zachodzie kraju. Są to obszary, w których penetracja płatnej telewizji jest powyżej średniej dla Polski. Oznacza to, że na tysiąc gospodarstw domowych przypada ponad 789 abonentów płatnej telewizji kablowej bądź satelitarnej. marcu).

Informacje o badaniu
Dane prezentowane na mapie pochodzą z drugiej edycji analizy rynku płatnej telewizji na poziomie lokalnym w Polsce prowadzonej przez dział Customer Analytics & Sales Strategies instytutu GfK Polonia, który zajmuje się szacowaniem potencjałów i wartości rynku dla mikroobszarów. Dane zostały wyliczone na podstawie danych geomarketingowych GfK, Media Efficiency Panel GfK oraz danych z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Każdy powiat i gmina zostały opisane informacją o liczbie abonentów płatnej telewizji w podziale na telewizję satelitarną i kablową co w połączeniu z zmiennymi geomarketingowymi pozwala oszacować potencjał rynku dla każdego obszaru.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: GfK Polonia

infoWire.pl

Czytaj także