Sejm przyjął rządowy program 500+ dla niepełnosprawnych. Wzięto pod uwagę istotną poprawkę

Sejm przyjął rządowy program 500+ dla niepełnosprawnych. Wzięto pod uwagę istotną poprawkę

Niepełnosprawni
Niepełnosprawni / Źródło: Shutterstock / Piyawat Nandeenopparit
Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wprowadzający nowe świadczenia uzupełniające w wysokości 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Głosowało 430 posłów, za przyjęciem ustawy głosowało 428 posłów, przeciw było 2. Sejm ustawę uchwalił – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu ustawy zapisano, że wydatki na nowe świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania wyniosą w tym roku 0,59 mld zł, zaś w przyszłym roku - 2,72 mld zł. Od 2021 r. roczny koszt wyniesie 3,07 mld zł. Środki te będą wydatkowane za pośrednictwem Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). O prawo do świadczenia proponowanego w projekcie ustawy w wysokości 500 zł miesięcznie mogą wystąpić z wnioskiem osoby, które pobierają świadczenie, które nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy (obecnie 1100 zł). Według resortu rodziny świadczenie to nie będzie opodatkowane, nie będzie od niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jego wysokość nie będzie uwzględniana w dochodzie osób i ich rodzin przy ustalaniu prawa do niektórych świadczeń, dodał resort rodziny.

Przyjęto także poprawkę zgłoszoną przez klub Kukiz'15. Dotyczy ona podniesienia kryterium dochodowego, które uprawnia do skorzystania z renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kryterium to będzie równe najniższej pracy krajowej.

Dostępność+

Podczas piątkowego głosowania sejm przyjął także ustawę o dostępności, czyli tak zwaną Dostępność+. Dokument zakłada między innymi utworzenie Funduszu Dostępności, zlikwidowanie barier architektonicznych i cyfrowych w instytucjach publicznych czy możliwość złożenia skargi na brak dostępności.

– W polityce, jak w każdej dziedzinie, są sprawy błahe, ważne i absolutnie kluczowe. Do tej trzeciej grupy można zaliczyć wsparcie dla tych, którzy w życiu mają nieco pod górkę. Ustawa #DostępnośćPlus, bo tak ją w skrócie nazywamy, ma być taranem, który otworzy drzwi do instytucji publicznych osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Wynik głosowania pokazuje, że przekonanie o skuteczności tego tarana jest ogromne – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

– Projekt jest istotnym krokiem w kierunku budowania nowego wizerunku podmiotów publicznych. Sektor publiczny będzie zobowiązany do zapewnienia przynajmniej minimalnej dostępności – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas dyskusji o projekcie w Sejmie.

Czytaj też:
500+ dla niepełnosprawnych w Sejmie. Morawiecki: Staramy się usuwać szklane sufity

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju / ISBnews
+
 3

Czytaj także