Jan Sarnowski nowym wiceministrem finansów

Jan Sarnowski nowym wiceministrem finansów

Premier Mateusz Morawiecki i Jan Sarnowski
Premier Mateusz Morawiecki i Jan Sarnowski Źródło:Adam Guz/KPRM
Prezes Rady Ministrów powołał Jana Sarnowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Jak czytamy w komunikacie, Jan Sarnowski to ekspert w zakresie polskiego i niemieckiego prawa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach doradztwa prawnego i podatkowego w Berlinie i Warszawie. W latach 2016-2018 był doradcą ministra rozwoju i finansów, odpowiedzialnym za koordynację procesu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Jest współtwórcą i zastępcą dyrektora programu GovTech Polska, research fellow Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Od czerwca 2018 r. jest zastępcą dyrektora departamentu podatków dochodowych oraz szef zespołu analiz prawno-porównawczych w Ministerstwie Finansów. 14 października 2019 r. Jan Sarnowski został powołany na stanowisko pełnomocnika ministra finansów, inwestycji i rozwoju ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT.

Czytaj też:
Jacek Sasin: Oczekujemy honorowej dymisji prezesa NIK