GUS: PKB Polski w III kwartale wzrósł realnie o 3,9 proc.

GUS: PKB Polski w III kwartale wzrósł realnie o 3,9 proc.

Pieniądze
Pieniądze Źródło:Shutterstock / piotr_szewczyk
Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępny szacunek produktu krajowego brutto w trzecim kwartale 2019 roku. Wynika z niego, że w porównaniu do poprzedniego kwartału PKB wzrósł o 1,3 proc. Jest również wyższy w stosunku rok do roku.

Główny Urząd Statystyczny opublikował kwartalne dane dotyczące kondycji polskiej gospodarki. We wstępnym szacunku produktu krajowego brutto w trzecim kwartale 2019 roku, urząd wskazuje, że gospodarka ma się lepiej, niż zakładano.

„W III kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,1 proc. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,9 proc. w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku” czytamy w analizie Głównego Urzędu Statystycznego.

twitter

Gospodarka wzrosła więc nie tylko w ujęciu kwartalnym, co można tłumaczyć między innymi trudnym II kwartałem w rolnictwie i ciągle rosnącą konsumpcją. Widać także, że PKB wyraźnie, bo aż o 4,1 proc. wzrosło w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

Popyt krajowy

„W III kwartale 2019 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 3,3 proc. Był on jednak niższy od popytu notowanego w II kwartale 2019 r. (wzrost o 4,6 proc.). Wpłynął na to niższy niż w II kwartale 2019 r. wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 0,4 proc. (wobec 7,1 proc. w II kwartale 2019 r.). Spożycie ogółem wzrosło w tempie podobnym jak w II kwartale 2019 r. i zwiększyło się o 4,0 proc. Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 3,9 proc. i było niższe niż w II kwartale 2019 r. (wzrost o 4,4 proc.). Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe było słabsze niż w II kwartale 2019 r. i wyniosło 4,7 proc. (wobec 9,1 proc.)”. – informuje GUS.

Polska gospodarka i jej wzrost opiera się obecnie głównie na pozytywnym nastroju konsumpcyjnym obywateli.

Czytaj też:
Przemysł zaliczył spadki... przez dwa dni wolne od pracy