Zmiana na stanowisku prezesa Pekao. Nagła dymisja Michała Krupińskiego

Zmiana na stanowisku prezesa Pekao. Nagła dymisja Michała Krupińskiego

– Prezes Banku Pekao Michał Krupiński złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Rada nadzorcza powołała na to stanowisko dotychczasowego wiceprezesa Marka Lusztyna, który do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego będzie kierował pracami zarządu –  podał Bank Pekao.

W rezygnacji prezesa nie podano przyczyn jej złożenia. „Ponadto w dniu 29 listopada 2019 r. rada nadzorcza banku, po ocenie odpowiedniości, powołała, z dniem 29 listopada 2019 r., pana Marka Lusztyna, dotychczasowego wiceprezesa zarządu banku nadzorującego działalność pionu zarządzania ryzykami, na funkcję prezesa zarządu banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody” – czytamy w komunikacie.

Do chwili spełnienia powyższego warunku, od którego uzależnione jest powołanie pana Marka Lusztyna na funkcję prezesa zarządu banku, rada nadzorcza banku powierzyła panu Markowi Lusztynowi kierowanie pracami zarządu banku – podano także.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Czytaj też:
Dlaczego Tesco wycofuje się z Polski. Polacy traktowani jak klienci gorszego sortu