Ministerstwo Finansów: gospodarka spowolni ale wzrost PKB przekroczy 3 proc.

Ministerstwo Finansów: gospodarka spowolni ale wzrost PKB przekroczy 3 proc.

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Shutterstock / Proxima Studio
Wzrost gospodarczy Polski spowolni w tym roku, ale przekroczy 3 proc. (wobec 4 proc. w 2019 r.), prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju. Według ich szacunków wzrost inwestycji w ostatnim kwartale ub.r. wyniósł ok. 7,5 proc. rok do roku.

„Wg wstępnych danych GUS wzrost PKB Polski w 2019 r. wyniósł 4 proc. wobec 5,1 proc. w roku 2018 (w cenach stałych). To wciąż stabilny wzrost, który plasuje nas w unijnej czołówce” – czytamy w komentarzu resortu do danych Głównego Urzędu Statystycznego.

„W 2020 roku oczekujemy dalszego wzrostu PKB. Mimo że zakładamy spowolnienie jego tempa, to w dalszym ciągu będzie ono zbliżone do potencjału gospodarki. Polska pozostanie w gronie liderów wzrostu w UE z PKB na poziomie przekraczającym 3 proc. rok do roku (za Maltą, Rumunią i Irlandią)” – czytamy dalej.

Projekt tegorocznej ustawy budżetowej zakłada wzrost PKB w 2020 r. w wysokości 3,7 proc. Bazowy scenariusz resortu zakłada, że sektor prywatny podtrzyma rolę silnika inwestycyjnego krajowej gospodarki również w kolejnych kwartach 2020 roku.

Według MR głównym motorem wzrostu gospodarczego Polski pozostaje popyt krajowy. Dominującą rolę pełni tu w dalszym ciągu konsumpcja [spożycie ogółem], której wzrost w 2019 r. wyniósł 4 proc rok do roku. Pozytywnie na dynamikę tego komponentu PKB wpływa bardzo dobra sytuacja na rynku pracy oraz transfery społeczne wspierane dodatkowo ograniczeniem obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego PIT.

„Bardzo pozytywnym sygnałem jest wyraźnie wyższy od oczekiwań rynkowych wzrost inwestycji, który w całym 2019 r. wyniósł 7,8 proc., a w IV kw. wg szacunków MR ok. 7,5 proc. rok do roku. Choć wskaźniki sektorowe nie sygnalizowały tak dobrego odczytu w obszarze nakładów brutto na środki trwałe pod koniec ubiegłego roku, to w naszej ocenie jego źródeł należy upatrywać po stronie sektora prywatnego, gdzie zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe zwiększały wydatki inwestycyjne. Nasz bazowy scenariusz zakłada, że sektor prywatny podtrzyma rolę silnika inwestycyjnego krajowej gospodarki również w kolejnych kwartach 2020 roku” – czytamy w komentarzu.

Pomimo wciąż niekorzystnej sytuacji gospodarczej w strefie euro czy też globalnych napięć handlowych, popyt zagraniczny wykazał się w 2019 r. relatywnie wysokim, dodatnim wkładem we wzrost PKB (+0,4 pkt proc.). Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu wykazują się wyjątkową odpornością na niesprzyjające warunki w otoczeniu gospodarczym, utrzymując, a na niektórych rynkach nawet wzmacniając, swoją pozycję konkurencyjną, wskazał także resort.

GUS podał dziś, prezentując wstępne szacunkowe dane, że PKB wzrósł o 4 proc. rok do roku w 2019 r. wobec 5,1 proc. wzrostu w poprzednim roku.

Dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych GUS Anita Perzyna powiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że dynamika wzrostu PKB w IV kwartale 2019 r. była niższa niż w poprzednich trzech kwartałach. ub.r. Skumulowany wzrost wyniósł 4,4 proc. po trzech kwartałach ub.r., przypomniała.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost na poziomie 4,2 proc. rok do roku w 2019 r.

W 2019 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 3,8 proc. wobec wzrostu o 5,3 proc. w 2018 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4 proc., w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,9 proc. (w 2018 r. wzrost odpowiednio: 4,1 i 4,3 proc.), podał też Urząd.

Akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 3 proc. w 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,8 proc. (wobec wzrostu odpowiednio o 10,1 oraz o 8,9 proc. rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 18,8 wobec 18,2 proc. w 2018 r.

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +3,6 pkt proc. w 2019 r. wobec +5,1 pkt w 2018 r., podał też Urząd. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +3 pkt proc. (wobec +3,1 pkt rok wcześniej), a wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych sięgnął +2,2 pkt proc. (wobec +2,5 pkt rok wcześniej). Z kolei wpływ nakładów brutto na środki trwałe wyniósł w ub.r. +1,4 pkt proc. (wobec +1,6 pkt rok wcześniej), a salda obrotów z zagranicą wyniosło +0,4 pkt proc. (wobec 0 pkt rok wcześniej).

Czytaj też:
Wypadki drogowe kosztują Polskę więcej niż program 500+

Źródło: ISBnews
 4

Czytaj także