Deficytu miało nie być, a będzie 109,3 mld zł. Koronawirus pokrzyżował plany rządu

Deficytu miało nie być, a będzie 109,3 mld zł. Koronawirus pokrzyżował plany rządu

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Fotolia / fot.Magdziak Marcin
Koronawirus pokrzyżował ambitne plany rządu. Pierwotnie zakładano pierwszy zrównoważony budżet od 1989 roku. Deficyt miał wynieść 0 zł, a będzie 109,3 mld zł.

Rada Ministrów przedstawiła mocno skorygowane założenia stanu finansów publicznych na 2020 rok. Zgodnie z pierwotnymi planami, miał być to pierwszy od 30 lat zrównoważony budżet. Ambicje premiera zaprzepaściła .

„Wobec wybuchu pandemii COVID-19 rząd podjął działania służące ochronie miejsc pracy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego i zdrowotnego obywateli. Celowi temu służyła przede wszystkim Tarcza Antykryzysowa i Finansowa. Dzięki temu udało się uniknąć przerwania łańcuchów dostaw, masowych upadłości i utraty płynności przez przedsiębiorstwa, a tym samym znacznego wzrostu bezrobocia i dramatycznego pogorszenia się sytuacji dochodowej gospodarstw domowych. W rezultacie działań rządu skala załamania PKB w Polsce w II kwartale 2020 r. była zdecydowanie mniejsza, a zakładana, prognozowana siła odbicia w III kwartale br. będzie odpowiednio większa”. – czytamy w oficjalnym komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

Ponad 100 mld zł deficytu

Budżet na 2020 rok zakładał, że po raz pierwszy od transformacji systemowej finanse publiczne będą zrównoważone. Rząd chciał, aby mimo licznych programów socjalnych, wydatki budżetowe były równe przychodom z podatków i różnych danin.

„Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508,0 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020 r. Przewiduje się, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł”. – napisano w komunikacie.

Jak wynika z podanych danych, wstępne założenia się nie sprawdzą, a deficyt, zamiast planowanych 0 zł, wyniesie aż 109,3 mld.

„Nowelizacja ustawy budżetowej na 2020 r. jest konieczna, jednak jej celem jest nie tylko aktualizacja najważniejszych parametrów budżetowych i makroekonomicznych. W odróżnieniu od nowelizacji dokonywanych w latach poprzednich stanowi ona kolejny instrument rządu wykorzystywany do nadania nowego impulsu dla rozwoju polskiej gospodarki, aby mogła ona jak najszybciej wrócić na ścieżkę wzrostu. W tym celu zdecydowano m.in. o zwiększeniu wydatków budżetu państwa w stosunku do pierwotnych zapisów ustawy budżetowej na 2020 r”. – czytamy dalej.

Czytaj też:
Wzrost płac i ponad 109 mld zł deficytu. Rada Ministrów przyjęła nowelizację budżetu na 2020 r.