GUS: Gospodarka odbija się po pandemii. Wynik finansowy przedsiębiorstw o 150 proc. w górę

GUS: Gospodarka odbija się po pandemii. Wynik finansowy przedsiębiorstw o 150 proc. w górę

Główny Urząd Statystyczny
Główny Urząd Statystyczny Źródło:Newspix.pl / Michal Kolyga
Ponad dwukrotny wzrost wyników wśród przedsiębiorstw niefinansowych zanotował Główny Urząd Statystyczny w I kwartale 2021 roku.

Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym kwartale 2021 roku ponad dwukrotnie wzrosły wyniki przedsiębiorstw niefinansowych. W górę poszły także dane dotyczące nakładów inwestycyjnych w tym sektorze. Te urosły o 4,6 proc. Wniosek? Przedsiębiorstwa starają się wrócić do normalnego funkcjonowania po miesiącach lockdownów.

Wzrost o 153,7 proc.

Dane GUS pokazują, że wynik finansowy netto wyniósł 47,1 mld zł i był wyższy o 153,7 proc. niż przed rokiem. Informacje prezentowane w opracowaniu dotyczą 16065 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

„Wynik finansowy brutto wyniósł 57,5 mld zł wobec 23,9 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 10,4 mld zł (wobec 5,3 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 47,1 mld zł i był wyższy o 153,7 proc. niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 61,2 mld zł i był wyższy o 22,2 mld zł od uzyskanego w I kwartale 2020 roku, a strata netto wyniosła 14,1 mld zł i zmniejszyła się o 6,4 mld zł w skali roku. Zysk netto wykazało 69,4 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 67,6 proc. rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 81,8 proc. przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw (wobec 72,7 proc. przed rokiem)” – czytamy w komunikacie GUS.

Więcej na inwestycje

Poprawę sytuacji w firmach widać także po rosnących nakładach na inwestycje. Z danych GUS za pierwszy kwartał 2021 roku wynika, że wzrosły one o 4,6 proc.

„Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w I kwartale br. wyniosły 31,2 mld zł i były (w cenach stałych) o 4,6 proc. wyższe niż przed rokiem (w I kwartale ub. roku odnotowano wzrost o 4,3 proc.). Zwiększyły się nakłady na zakupy (o 13,1 proc.) w tym nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia wzrosły o 8 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 4,6 proc.), a nakłady na środki transportu o 30,6 proc. (wobec spadku o 14,2 proc.). Zmniejszyły się natomiast nakłady na budynki i budowle (o 7,9 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 12,8 proc.)” – napisano w komunikacie.

Czytaj też:
Wyłudzili prawie 1,4 mln zł z tarczy antykryzysowej. Handlowali papierosami bez akcyzy

Źródło: WPROST.pl / GUS