Zasiłek pogrzebowy ani drgnie. Od dekady to ta sama kwota

Zasiłek pogrzebowy ani drgnie. Od dekady to ta sama kwota

Zasiłek pogrzebowy od ponad 10 lat jest w stałej wysokości
Zasiłek pogrzebowy od ponad 10 lat jest w stałej wysokości Źródło:Pixabay
Na razie nie ma szans na podniesienie zasiłku pogrzebowego. Od ponad dekady jego wysokość nie poszła ani o złotówkę w górę.

Od 2011 roku nie zmieniła się wysokość świadczenia, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tysiące złotych. Pieniądze w tej wysokości tylko w części rekompensują koszty pogrzebu i godnego pochowania osoby zmarłej, więc regularnie powracają pomysły podniesienia wysokości zasiłku.

Na początku grudnia 2020 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Posłowie Lewicy zaproponowali, by kwota zasiłku pogrzebowego wynosiła 7000 zł i podlegała waloryzacji.

Bez szans na wyższy zasiłek

Jak ustaliła Wirtualna Polska, obecnie nie ma na to szans. W stanowisku Rady Ministrów, pod którym znalazł się podpis Mateusza Morawieckiego, można wręcz wyczytać, że istnienie zasiłku pogrzebowego jest gestem dobrej woli polskiego ustawodawcy, gdyż z wielu krajach Unii Europejskiej takie świadczenie w ogóle nie przysługuje.

„W wielu państwach członkowskich UE instytucja zasiłku pogrzebowego w ogóle nie występuje (Węgry, Irlandia, Malta). Ponadto warto zauważyć, iż w części państw członkowskich UE, w których to świadczenie występuje, jego kwota nie przekracza w przeliczeniu 2000 zł (m.in. Bułgaria, Czechy, Słowacja, Hiszpania, Portugalia)” – napisano w dokumencie, do którego dotarła WP.

W związku z tym należy przyjąć, że kwota zasiłku pogrzebowego obowiązująca obecnie w polskim systemie ubezpieczeń społecznych przedstawia się korzystnie na tle podobnych rozwiązań przewidzianych w innych państwach członkowskich UE – argumentuje rząd.

Rząd przekonuje, że w Polsce i tak jest dobrze

W dokumencie napisano ponadto, że na podwyższenie kwoty zasiłku nie pozwala "aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza, a w szczególności wyzwania związane z ponoszeniem skutków panującej pandemii".

„Podwojenie wydatków na zasiłek pogrzebowy, zgodnie z wyliczeniami projektodawców z kwoty ok. 1,8 mld zł do kwoty 3,6 mld zł, niewątpliwie nie służy realizacji tych celów” – twierdzi rząd.

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe w 2018 roku szacowało, że koszt pogrzebu w Polsce to wydatek na poziomie średnio 6-7 tys. złotych.

Zasiłek pogrzebowy – komu przysługuje?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Nie musi to być członek rodziny. Jeżeli kilka osób lub instytucji (gmina, kościół, pracodawca) poniosło koszty pogrzebu, zasiłek dzieli się proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Zasiłek pogrzebowy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rolnikom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników zasiłek pogrzebowy wypłaca KRUS.

Zasiłek pogrzebowy – kiedy złożyć wniosek

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. W przeciwnym razie prawo do zasiłku wygasa.

Czytaj też:
Emeryci nie rezygnują z etatów i pracują dalej