14. emerytura już niemal pewna. Sejm przyjął projekt ustawy

14. emerytura już niemal pewna. Sejm przyjął projekt ustawy

Społeczeństwo się starzeje
Społeczeństwo się starzeje Źródło: Unsplash / Matthew Bennett
Sejm przyjął projekt ustawy dotyczący wypłaty 14. emerytury. Jeśli Senat nie zablokuje ustawy, to już we wrześniu do emerytów i rencistów trafią dodatkowe środki.

Sejm przyjął ustawę o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, która zakłada przyznanie 14. emerytury na poziomie najniższego świadczenia dla osób, których świadczenie nie przekracza 2,9 tys. zł. Ustawę poparło 426 posłów, 19 było przeciwnych, a 6 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili poprawkę, zakładająca wypłatę świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (a nie z Funduszu Solidarnościowego).

Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów

Ustawa o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zakłada wprowadzenie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w wysokości:

  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r. – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;
  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2,9 tys. zł – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego jest niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane, gdyż ustawa zakłada, że kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego ma wynosić co najmniej 50 zł. Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.

14. emerytura będzie wypłacana z urzędu

Świadczenia pieniężne mają zostać wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w sierpniu 2022 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.

Decyzje w sprawie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

14. emerytura bez podatku

14. emerytury mają być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Będzie to oznaczać, że wszystkie uprawnione osoby otrzymają kwotę w wysokości 1 217,98 zł. Od świadczenia pobierana będzie natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2022 r. ma zostać wypłacone dla ok. 9 mln świadczeniobiorców (ok. 82% ogółu), w tym ok. 7,7 mln świadczeniobiorców ma otrzymać wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,3 mln świadczeniobiorców w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2,9 tys. zł miesięcznie.

Czytaj też:
Państwo wypłaci 14. emeryturę. Przyjęto projekt ustawy

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także