Powstała pierwsza w Polsce samorządowa spółka wodorowa. „Ważny krok w duchu przemian”

Powstała pierwsza w Polsce samorządowa spółka wodorowa. „Ważny krok w duchu przemian”

Małgorzata Jarosińska-Jedynak (wiceminister funduszy i polityki regionalnej), Tomasz Matuszewski (burmistrz Sanoka)
Małgorzata Jarosińska-Jedynak (wiceminister funduszy i polityki regionalnej), Tomasz Matuszewski (burmistrz Sanoka) Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Miasto Sanok (woj. podkarpackie) powołało pierwszą w Polsce samorządową spółkę wodorową. Założeniem inicjatywy jest m.in. modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście, a także budowa nowych odnawialnych oraz opartych na wodorze źródeł wytwarzania energii.

Pierwsza samorządowa spółka wodorowa została powołana 25 lipca br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jej powstanie ogłosił burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski. W uroczystości uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– To ważny krok w duchu przemian i obecnych wyzwań energetycznych. To także ogromna szansa na stworzenie przewagi konkurencyjnej miasta, Subregionu Bieszczadzkiego i całego Podkarpacia – powiedziała Jarosińska-Jedynak. – Ta inicjatywa doskonale wpisuje się w trendy europejskiej polityki gospodarczej. Wodór ma szansę stać się jednym z kluczowych paliw w transformacji energetycznej zachodzącej w Unii Europejskiej – dodała.

Założenia spółki wodorowej

Sanocki projekt zakłada m.in. modernizację systemu ciepłowniczego w mieście, a także budowę nowych odnawialnych oraz opartych na wodorze źródeł wytwarzania energii. Będzie to jedna z pierwszych w Polsce tego typu samorządowych inwestycji w dekarbonizację ciepła. – Polityka Spójności na lata 2021-2027, jak i Krajowy Program Odbudowy kładą duży nacisk na inwestycje w odnawialne i niskoemisyjne źródła energii w przedsiębiorstwach czy zero i niskoemisyjny transport – podkreślała wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Resort przypomina w komunikacie, że główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz kierunki działań niezbędnych do ich osiągnięcia określa „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030”. Dokument wpisuje się w globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej. Wykorzystanie technologii wodorowych to główny cel zainicjowanej w maju zeszłego roku „Podkarpackiej Doliny Wodorowej”. Jej powstanie pozwoli wykorzystać potencjał regionu w zakresie nowoczesnych technologii oraz zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę.

Od października nowa specjalność

Przy realizacji inwestycji wodorowej w Sanoku konieczne będzie pozyskanie partnerów posiadających know-how oraz odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju projektów. Istotnym zadaniem będzie również kształcenie kadr, które zapewnią sprawne funkcjonowanie całej instalacji w przyszłości. Dlatego już od października na Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku zostanie uruchomiona nowa specjalność: energetyka wodorowa. Ważnym partnerem w projekcie będzie również firma Autosan, która niemal rok temu stworzyła prototyp autobusu zasilanego wodorem.

Czytaj też:
Będzie wsparcie na zakup pomp ciepła. Ucieszy się szczególnie jedna grupa

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 1

Czytaj także