Rzecznik Finansowy. Ponad 2 tys. zgłoszeń na banki ws. wakacji kredytowych

Rzecznik Finansowy. Ponad 2 tys. zgłoszeń na banki ws. wakacji kredytowych

Wakacje kredytowe
Wakacje kredytowe Źródło: Pexels
Od 28 lipca Biuro Rzecznika Finansowego odnotowało 2120 zgłoszeń na banki w sprawie wakacji kredytowych. Wskazywano w nich m.in. na potencjalne działania banków, które można traktować jako sprzeczne z ustawą, której elementem są wakacje kredytowe. Możliwe nieprawidłowości dostrzeżono w przypadku 15 banków.

Rzecznik Finansowy podkreśla, że od dnia wejścia w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadzającej tzw. wakacje kredytowe – w ramach monitoringu sposobu realizacji tej ustawy przez kredytobiorców – analizuje informacje uzyskane od klientów banków dotyczące możliwych trudności związanych z uzyskaniem zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego przewidzianych w ustawie. Zastrzeżenia dotyczą głównie kryteriów kwalifikacji klientów do skorzystania z wakacji kredytowych oraz zasad wnioskowania o to narzędzie.

Ponad 2 tys. zgłoszeń na banki

Okazuje się, że od 28 lipca br. (wnioski o wakacje kredytowe można składać od 29 lipca br.) Biuro Rzecznika Finansowego odnotowało 2120 zgłoszeń na banki. Wskazywano w nich m.in. na potencjalne działania banków, które można traktować jako sprzeczne z przedmiotową ustawą. W związku z informacjami uzyskanymi od klientów, Rzecznik Finansowy dostrzegł możliwe nieprawidłowości i naruszenia dotyczące praktyki 15 banków.

Rzecznik Finansowy podkreśla, że obecnie „nie posiada dostatecznych danych pozwalających na pełną oceną działań banków w tych sprawach”, ponieważ „ewentualne wnioski do Rzecznika w sprawie odmowy udzielenia wakacji kredytowych najprawdopodobniej wpłyną do Biura Rzecznika Finansowego dopiero po wyczerpaniu przez klientów procedury reklamacyjnej w danym banku, który zgodnie z przepisami rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania”.

Rzecznik Finansowy informuje, że – realizując ustawowe zadania ochrony klientów podmiotów rynku finansowego – przekazał do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) informację o dostrzeżonych możliwych nieprawidłowościach w działaniach banków w zakresie związanym z realizacją obowiązków nałożonych na te podmioty, oraz zwrócił się do Prezesa UOKiK o zbadanie sprawy.

Czytaj też:
Adam Glapiński krytykuje wakacje kredytowe. Szef NBP przypomniał o innym rozwiązaniu

Źródło: Rzecznik Finansowy
 0

Czytaj także