Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę okołobudżetową na 2023 r.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę okołobudżetową na 2023 r.

Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło:PAP / Leszek Szymański
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 – podała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 stanowi tzw. ustawę okołobudżetową i jest ściśle związana z procedowaną ustawą budżetową na rok 2023.

Ustawa – jak podkreśla Kancelaria Prezydenta – wprowadza zmiany m.in. w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawie o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego, ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, czy ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Co ustala ustawa okołobudżetowa?

Przepisy podpisanej dziś przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy normują:

  • zasady ustalania i finansowania świadczeń dla nauczycieli;
  • wysokość odpisów na fundusze socjalne i fundusz świadczeń socjalnych;
  • zasady ustalania w 2023 r. wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, a także osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, osób kierujących niektórymi spółkami i osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;
  • szczególne zasady zasilania niektórych funduszy celowych środkami z budżetu państwa oraz odstępstwa od określonych w ustawie o finansach publicznych zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez te fundusze;
  • zasady finansowania szkolnictwa wyższego i nauki;
  • zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego, w tym dotyczące instytucji tzw. Janosikowego;
  • zasady ustalania uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej;
  • zasady wykonywania działalności w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie krajowym;
  • wydłużenie okresu obowiązywania niektórych przepisów przejściowych ustawy o służbie zagranicznej;
  • skutki finansowe części z nowelizowanych ustaw.

Ustawa okołobudżetowa zawiera także szereg regulacji stanowiących lex specialis wobec zawartych w ustawie o finansach publicznych przepisów dotyczących przygotowania projektu ustawy budżetowej oraz wykonania budżetu państwa.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Czytaj też:
Zwrot akcji ws. zmian w ustawie o SN. To pokłosie słów Andrzeja Dudy
Czytaj też:
Sejm przyjął budżet na 2023 rok

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP