Fitch wystawił Polsce rating. Minister finansów komentuje

Fitch wystawił Polsce rating. Minister finansów komentuje

Magdalena Rzeczkowska, minister finansów
Magdalena Rzeczkowska, minister finansów Źródło:PAP / Marcin Obara
Agencja Fitch ogłosiła w piątek wieczorem decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Decyzję agencji skomentowala minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Agencja Fitch poinformowała w piątek wieczorem o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Agencja oceniła, że wsparciem dla utrzymania ratingu jest stabilny wzrost gospodarczy w ostatnich latach, stosunkowo solidne podstawy makroekonomiczne oraz niski poziom długu publicznego w porównaniu do krajów z podobnym ratingiem. Według Fitch stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla solidne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki oraz jej wysoką odporność na szoki zewnętrzne czy rosnące wyzwania makroekonomiczne.

Fitch utrzymuje rating i prognozuje PKB

Agencja prognozuje, że wzrost gospodarczy w Polsce spadnie z szacowanych wcześniej 5,7 proc. w 2022 roku do 1,1 proc. w tym roku z powodu spowolnienia aktywności gospodarczej u głównych partnerów handlowych naszego kraju oraz spowolnienia popytu krajowego. Fitch przewiduje, że gospodarka ożywi się w 2024 roku i PKB wzrośnie wówczas o 2,6 proc.

Czynniki, które mogą wpłynąć na podniesienie oceny ratingowej to w przypadku finansów publicznych konsolidacja fiskalna w średnim okresie, która poprowadzi do zdecydowanego obniżenia relacji długu do PKB oraz dowody na to, że perspektywy trwałego i wyższego wzrostu PKB prowadzą do szybszej konwergencji dochodów zbliżonych do krajów z oceną ratingową "A" poparte działaniami, które nie prowadzą do nierównowagi makroekonomicznej i zewnętrznej. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku utrzymującego się wzrostu długu publicznego spowodowanego poluzowaniem polityki fiskalnej, spadku konkurencyjności wynikającego z utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji oraz wyższymi cenami energii, co prowadzić może do istotnie niższego średniookresowego wzrostu i trwałego pogorszenia sytuacji w finansach zewnętrznych. Rating może być również obniżony w przypadku znacznego pogorszenia sprawowania rządów, potencjalnie dalszego osłabienia stosunków z UE oraz utraty wiarygodności polityki makroekonomicznej i fiskalnej.

Komentarz minister finansów

– Polska gospodarka pozostaje odporna na szoki zewnętrzne i makroekonomiczne z uwagi na silne fundamenty – skomentowała decyzję Fitch Magdalena Rzeczkowska, minister finansów, cytowana przez Money.pl.

Według szefowej resortu finansów w 2023 roku oczekiwane jest spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, ale pozostanie ono dodatnie. Oczekiwana jest także jego poprawa w roku przyszłym. Inflacja natomiast po osiągnięciu szczytu w I kwartale powinna stopniowo spadać, zbliżając się do poziomu jednocyfrowego pod koniec bieżącego roku.

Czytaj też:
Minister finansów o 2023 r. „To nie będzie łatwy rok"
Czytaj też:
Opłata cukrowa obejmie nowe produkty? Ministerstwo zabrało głos