Ponad 80 proc. polskich firm zatrudnia Ukraińców. W części z nich to większość załogi

Ponad 80 proc. polskich firm zatrudnia Ukraińców. W części z nich to większość załogi

Ukraińcy
Ukraińcy Źródło: Shutterstock
Ponad 80 proc. polskich firm zatrudnia obywateli Ukrainy - wynika z badania Gremi Personal. W przypadku 5 proc. przedsiębiorstw Ukraińcy stanowią większość załogi. Niemal co piąta firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych obywateli ogarniętego wojną kraju.

Badanie Centrum Analitycznego Gremi Personal pokazuje, że obecnie obywateli Ukrainy zatrudnia ponad 80 proc. polskich przedsiębiorstw. Blisko połowa uczestników badania (43 proc.) podała, że w ich firmach Ukraińcy pracują zarówno w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, jak i zawodach o niskich kwalifikacjach. 18 proc. firm zatrudnia wysoko wykwalifikowanych Ukraińców i tyle samo zatrudnia niewykwalifikowanych.

Ponad 50 proc. Ukraińców w 5 proc. firm

W niemal co trzeciej firmie (36 proc.) procent pracujących Ukraińców waha się od 10 do 20 proc. całego personelu. 30 proc. przedsiębiorstw zatrudnia mniej niż 10 proc. obywateli Ukrainy. Jedynie 5 proc. firm zatrudnia ponad 50 proc. Ukraińców. – Wyniki nie są zaskakujące: w niemal każdej firmie w Polsce pracują obywatele Ukrainy – przed wybuchem rosyjskiej wojny stanowili największą migrację zarobkową, a po wojnie – największą społeczność uchodźczą – komentuje Vitaliya Korsun, dyrektorka działu współpracy Gremi Personal, międzynarodowej agencji zatrudnienia, cytowana przez serwis Gazeta.pl.

Na pytanie, czy po wojnie zmienił się udział Ukraińców w kadrze firm, niemal 27 proc. respondentów przyznało, że nieznacznie wzrósł, 25 proc. respondentów odpowiedziało, że udział zarówno się zwiększył, jak i nie zmienił się w ogóle. Zaledwie 5 proc. przedsiębiorstw odnotwało odpływ ukraińskich pracowników.

Dwie trzecie firm (66 proc.) twierdzi, że Ukraińcy szybko zaadoptowali się do nowych warunków pracy i nie miało trudności w aklimatyzacji. 7 proc. wskazało, że obywatele Ukrainy odczuwali takie trudności, ale w nieznacznym stopniu, a tylko 2 proc. w stopniu zdecydowanym.

Co trzeci Ukrainiec zarabia wiecej

Wcześniejsze badanie Gremi Personal (we współpracy z Wydziałem Zarządzania Politechniki Gdańskiej) pokazuje, że niemal jedna trzecia Ukraińców pracujących w Polsce przyznała, że w naszym kraju zarabia więcej niż na Ukrainie. Większość badanych to osoby, które wyemigrowały kilka miesięcy, a nawet kilka lat przed wybuchem wojny. Emigracja nie miała związku z bezrobociem, gdyż 70 proc. respondentów pracowało na Ukrainie. Powodem były natomiast niskie zarobki. 60 proc. ankietowanych zarabiało mniej niż 300 euro na Ukrainie, podczas gdy w Polsce jest to zaledwie 10 proc. badanych.

Czytaj też:
Szef polityki zagranicznej UE o szczegółach kolejnej pomocy dla Ukrainy. Wszystko zaczęło się w Polsce
Czytaj też:
Visa w wielką inwestycją w Polsce. Pierwsza taka w naszym regionie

Źródło: Gazeta.pl. Wprost.pl