Fitch ocenił rating Polski. Prognozuje też PKB

Fitch ocenił rating Polski. Prognozuje też PKB

Warszawa
Warszawa Źródło:Wikimedia Commons
Agencja Fitch Ratings utrzymała długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-" z perspektywą stabilną — poinformowała w piątek wieczorem agencja. Fitch prognozuje, że PKB spadnie w tym roku do 0,7 proc. z powodu spowolnienia popytu krajowego. Spadek inflacji oraz poprawa warunków zewnętrznych powinna jednak pozwolić na silniejszy wzrost w drugiej połowie roku.

23 czerwca br. agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.

Fitch o polskim PKB

Agencja Fitch – jak podaje Ministerstwo Finansów – wskazuje na zdywersyfikowaną gospodarkę, wspieraną przez dość solidne podstawy makroekonomiczne oraz niski poziom długu publicznego w porównaniu do krajów z podobnym ratingiem.

Fitch prognozuje, że wzrost gospodarczy spadnie w tym roku do 0,7 proc. z powodu spowolnienia popytu krajowego. Spadek inflacji oraz poprawa warunków zewnętrznych powinna jednak pozwolić na silniejszy wzrost w drugiej połowie roku. Agencja jednocześnie podtrzymuje swoje prognozy relatywnie pozytywnego wzrostu średniookresowego (między 3-3,5 proc.), dzięki połączeniu silnej dynamiki inwestycji, wysokiej produktywności i normalizacji trendów konsumpcyjnych wraz ze spadkiem inflacji.

Fitch oczekuje, że środki unijne zostaną odblokowane do końca tego roku (po wyborach parlamentarnych), ale wyraźnie rośnie ryzyko, że władze nie będą w stanie wykorzystać wszystkich środków, jeśli proces będzie się dalej opóźniał. Przedłużające się opóźnienia mogą zahamować wzrost w średnim terminie.

Co może poprawić bądź pogorszyć ocenę ratingową?

Czynniki, które mogą wpłynąć na podniesienie oceny ratingowej to w przypadku finansów publicznych konsolidacja fiskalna w średnim okresie, która poprowadzi do zdecydowanego obniżenia relacji długu do PKB oraz dowody na to, że perspektywy trwałego i wyższego wzrostu PKB prowadzą do szybszej konwergencji dochodów zbliżonych do krajów z oceną ratingową „A” poparte działaniami, które nie prowadzą do nierównowagi makroekonomicznej i zewnętrznej.

Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku gwałtownego wzrostu długu publicznego spowodowanego niewystarczającym spadkiem deficytu lub wymagalnością udzielonych gwarancji. Rating może być również obniżony w przypadku znacznego pogorszenia sprawowania rządów, potencjalnie dalszego osłabienia stosunków z UE oraz utraty wiarygodności polityki makroekonomicznej i fiskalnej.

Czytaj też:
Rating Polski. Agencja S&P ogłosiła decyzję
Czytaj też:
Jednocyfrowa inflacja pod koniec roku? Minister finansów prognozuje

Źródło: Ministerstwo Finansów