Bezpieczny Kredyt 2 proc. po miesiącu. Wiadomo, ile wniosków

Bezpieczny Kredyt 2 proc. po miesiącu. Wiadomo, ile wniosków

Budowa nowego osiedla mieszkaniowego w Warszawie
Budowa nowego osiedla mieszkaniowego w Warszawie Źródło:Shutterstock / Grand Warszawski
Mija miesiąc od uruchomienia programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc.". Polacy złożyli w tym czasie ponad 18 tys. wniosków o kredyt, zaś liczba zawartych umów to 651. Niewielkie jest póki co zainteresowanie kontami mieszkaniowymi.

3 sierpnia minie miesiąc od startu programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.". Przypomnijmy, że z programu mogą korzystać osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

„Bezpieczny Kredyt 2 proc." po miesiącu. Ponad 18 tys. wniosków

Kwota „Bezpiecznego Kredytu" nie może przekroczyć 500 tys. zł, a w sytuacji gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko — 600 tys. zł. Wkład własny może maksymalnie wynieść 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat, a spłata kredytu odbywa się w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane).

Drugim filarem programu jest konto mieszkaniowe, przeznaczone dla osób, które palnują zakup mieszkania w perspektywie najbliższych kilku lat. Osoby, które zdecydują się na założenie konta mogą liczyć na otrzymanie premii oszczędnościowej od państwa. Konto można zakładać od 13 do 45 roku życia.

Jeszcze przed startem, program „Bezpieczny Kredyt 2 proc." budził ogromne zainteresowanie. Z danych Związku Banków Polskich, które przytoczył na Twitterze dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda wynika, że w ciągu niespełna miesiąca (dane na dzień 27 lipca br.) Polacy złożyli 18 0232 wniosków o kredyt, a liczba zawartych umów to 651. – Z drugiej strony liczba założonych kont mieszkaniowych to tylko 592 kont – podaje dziennikarz RMF FM.

Blisko 10 banków przystąpiło do programu

Do programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc." przystąpiło do tej pory dziewięć banków. Są to: PKO BP, Pekao, Alior i VeloBank, a także cztery spółdzielcze (Bank BPS, BS Rzemiosła w Krakowie, BS w Brodnicy i SGB-Bank SA). W ostatnich dniach umowę z BGK w tej sprawie podpisał Bank Spółdzielczy w Krakowie.

Czytaj też:
Rząd niedoszacował zainteresowania Bezpiecznym Kredytem 2 proc. Minister podał liczby
Czytaj też:
W tym banku wniosku o „Bezpieczny kredyt 2 proc.” nie złożysz

Źródło: Twitter, Wprost.pl