Ilu franczyzobiorców Żabki to Ukraińcy? Sieć podała dane

Ilu franczyzobiorców Żabki to Ukraińcy? Sieć podała dane

Żabka
Żabka Źródło:PAP / Albert Zawada
Prawie 300 osób prowadzących biznes w kooperacji z siecią Żabka to obcokrajowcy. Zdecydowana większość z nich to obywatele z Ukrainy.

Sklepy w kooperacji z Żabką prowadzi obecnie prawie 300 przedsiębiorców spoza Polski. Najliczniejszą grupę stanowią wśród nich obywatele Ukrainy. – Ukraińskie obywatelstwo ma ponad 260 osób, prowadzących biznes w kooperacji siecią Żabka – informuje Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w spółce Żabka Polska, cytowany przez serwis wiadomoscihandlowe.pl.

Skąd wysoki udział obywateli Ukrainy?

O tak dużym udziale obywateli Ukrainy w grupie zagranicznych franczyzobiorców sieci w opinii Kijewskiego decyduje bliskość kulturowa oraz językowa. Przedstawiciel Żabki podkreśla, że sieć tworzy obcokrajowcom optymalne warunki do rozpoczęcia i rozwoju własnego biznesu w Polsce. Nie bez znaczenia są również obowiązujące w naszym kraju przepisy, które otworzyły rynek pracy dla pracowników ze Wschodu.

Kijewski zwraca uwagę na jeszcze jeden czynnik. Okazuje się, że ponad 70 proc. franczyzobiorców pochodzących z Ukrainy trafia do sieci z polecenia przedsiębiorców, którzy już wcześniej prowadzili z Żabką swój biznes.

Największa liczba obywateli Ukrainy prowadzi sklepy franczyzowe pod szyldem Żabki w Warszawie i Wrocławiu. Na kolejnych miejscach znalazły się Kraków i Poznań.

Wymagania dla kandydatów z zagranicy

Kandydat na franczyzobiorcę sieci musi przejść proces rekrutacji, w tym szkolenia oraz spełnić warunki formalne. W przypadku przedsiębiorców o innym obywatelstwie niż polskie, niezbędne jest dodatkowe zdanie egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2. Ważnym aspektem jest posiadanie poręczycieli. Wszyscy kandydaci z i spoza UE, przebywający w Polsce krócej niż dwa lata, powinni mieć dwóch poręczycieli z polskim obywatelstwem (opcjonalnie jednego poręczyciela i wnieść kaucję w wysokości 25 tys. zł). W przypadku osób, które przebywają w Polsce od co najmniej dwóch lat, wymagany jest weksel z jednym poręczycielem z polskim obywatelstwem lub sam weksel oraz kaucja w wysokości 20 tys. zł. W takiej sytuacji niezbędne jest okazanie dokumentów potwierdzających legalny pobyt na terenie Polski przez ostatnie 24 miesiące, w postaci paszportu z wizą lub Karty Pobytu. Ważnym elementem, w przypadku kandydatów spoza UE bez polskiego obywatelstwa, jest także okazanie dokumentów w postaci np. zezwolenia na pobyt stały czy zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wszystkich starających się o otwarcie Żabki, niezależnie od pochodzenia, obowiązuje ten sam, wynoszący ok. 5 tys. zł, wkład własny na start i rejestracja własnej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Sieć Żabka posiada obecnie ok. 9,7 tys. placówek. Sklep numer 10 tys. ma zostać otwarty w październiku br.

Czytaj też:
Żabka Jush dostarczy hot-doga i panini. Nowość w dostawie
Czytaj też:
Czechy będą zachęcać Ukraińców do powrotu? „Należy oferować pomoc zainteresowanym”

Źródło: wiadomoscihandlowe.pl