Seniorzy niebawem otrzymają ponad 6 tys. zł. Podano nam liczbę świadczeniobiorców

Seniorzy niebawem otrzymają ponad 6 tys. zł. Podano nam liczbę świadczeniobiorców

Senior
SeniorŹródło:Shutterstock
Już za tydzień nastąpi waloryzacja rent i emerytur, jak i wszelkich dodatków i świadczeń pieniężnych. O ponad 700 zł wzrośnie kwota świadczenia honorowego, przysługującego osobom, które ukończyły 100 lat. Resort pracy podał nam, ile osób otrzymuje obecnie takie świadczenie.

Na początku ubiegłego tygodnia na rządowych stronach opublikowano założenia projektu ustawy o świadczeniu honorowym. Takie świadczenie przyznawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) od 1972 roku na mocy decyzji podjętej przez Prezesa Rady Ministrów. By je otrzymać należy spełnić jeden warunek – ukończyć 100 lat.

Świadczenie honorowe. Wzrost o ponad 700 zł

Twórcy projektu podkreślają, że choć świadczenie przyznawane jest o ponad 50 lat, to „w obecnych realiach konstytucyjnych zasady i tryb przyznawania świadczenia honorowego powinny być jednak uregulowane w ustawie, nie zaś – w akcie prawa wewnętrznego, podjętym kilkadziesiąt lat temu w innych realiach ustrojowych". Celem projektowanej regulacji jest unormowanie prawne wieloletniej tradycji oraz – jak podkreślono – zapewnienie pewności i przewidywalności sytuacji prawnej najstarszej części społeczeństwa.

Same zasady przyznawania świadczenia się nie zmienią. Pieniądze pieniądze otrzyma każdy, kto ukończy 100 lat, nawet jeśli nie wcześniej nie pracował i nie ma w związku z tym uprawnień emerytalnych. Takie osoby będą jednak musiały złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia. Pozostali – tak jak do tej pory – będą otrzymywać środki z urzędu.

O jakich pieniądzach mowa? Obecnie świadczenie honorowe wynosi 5540,25 zł brutto. Za chwilę się to jednak zmieni, bowiem na początku marca nastąpi waloryzacja rent i emerytur, jak również wszelkich dodatków i świadczeń pieniężnych. Jak poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, od 1 marca świadczenie honorowe wynosić będzie 6246,13 zł brutto. To oznacza wzrost o nieco ponad 700 zł. Należy podkreślić, że przyznane już świadczenie nie podlega waloryzacji, co w praktyce oznacza, że osoby otrzymujące już 5540,25 zł brutto, będą dostawać je do końca życia. Jeśli ktoś jednak w marcu ukończy 100 lat, będzie otrzymywać 6246,13 zł.

Prawie 2400 uprawnionych

Zapytaliśmy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ile osób uprawnionych jest obecnie do pobierania świadczenia honorowego. – Informujemy, że obecnie 2336 osób jest uprawnionych do świadczenia honorowego z tytułu ukończenia wieku 100 lat – informuje „Wprost" Wydział Prasowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeszcze w 2020 roku uprawnionych do świadczenia honorowego było 2,2 tys. osób. Z prognoz ZUS wynika, że za 20 lat liczba 100-latków w Polsce przekroczy 20 tys., zaś w 2060 roku będzie ich ponad 65 tys.

Czytaj też:
Ważny termin dla aktywnych emerytów upływa za 2 tygodnie
Czytaj też:
Będzie przymusowy wykup akcji Kernela? Przyszli polscy emeryci stracili miliony