Ważny termin dla aktywnych emerytów upływa za 2 tygodnie

Ważny termin dla aktywnych emerytów upływa za 2 tygodnie

ZUS
ZUS Źródło: Shutterstock / Remigiusz Gora
Do końca lutego dorabiający emeryci i renciści muszą poinformować ZUS o swoich zarobkach. Praca na emeryturze nie jest zabroniona, niemniej świadczenia pobierane przez emerytów i rencistów mogą bowiem zostać zmniejszone lub nawet całkowicie zawieszone w przypadku przekroczenia określonych progów przychodów.

Emeryci mogą pracować po osiągnieciu wieku emerytalnego i otrzymywać wynagrodzenie nie tracąc przy tym świadczeń emerytalnych – przy czym w przepisach są przewidziane progi dochodowe, których przekroczenie spowoduje zmniejszenie lub nawet całkowite zawieszenie wypłaty emerytur. Do końca lutego każdego roku informacja o dochodach dorabiających emerytów i rencistów musi trafić do ZUS. Obowiązek obejmuje poinformowanie o wynagrodzeniu nie tylko z umowy o pracę, ale też zleceń i przychodów z własnej działalności gospodarczej.

Świadczenie emerytalne zostanie zmniejszone, jeśli emeryt osiąga dochody przekraczające 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku przekroczenia progu 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłata emerytury lub renty za dany miesiąc zostanie zawieszona.

Limity dla dorabiających emerytów pójdą w górę

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło 7540,36 zł – to o ponad 340 zł miesięcznie więcej niż w poprzednim kwartale (7194,95 zł). W związku z tym w marcu, kwietniu i maju 2024 roku wzrosną limity dla dorabiających emerytów i rencistów.

Od 1 marca do 31 maja 2024 roku kwota przychodu odpowiadająca:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2023 r. wynosi 5278,30 zł – dopiero przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2023 r. wynosi 9802,50 zł – dopiero przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty

Kiedy emeryci mogą dorabiać bez konsekwencji?

Wskazany powyżej limit przychodów nie dotyczy osób, które:

  • mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny (wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1588,44 zł brutto. Jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury to, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do minimum)
  • mają prawo do emerytury częściowej,
  • mają prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,
  • mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową
  • pobierają renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

Czytaj też:
Od dziś możesz elektronicznie rozliczyć swój PIT. Nowości w usłudze
Czytaj też:
Waloryzacja ustalona. Ile wyniesie 13. emerytura?

Opracowała:
Źródło: Wprost