Zmiany w Kodeksie pracy. Chodzi o zdrowie pracowników

Zmiany w Kodeksie pracy. Chodzi o zdrowie pracowników

Chory pracownik
Chory pracownik Źródło:Shutterstock
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej zmiany w Kodeksie pracy. Mają one na celu ochronę pracowników przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła zmiany w Kodeksie pracy. Ich celem jest „jeszcze skuteczniejsza ochrona zdrowia pracownic i pracowników". Chodzi o zmiany w art. 222 o ochronie przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi, na mocy których rozszerza się katalog substancji oraz umożliwia wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy.

Zmiany w Kodeksie pracy. Ochrona przed szkodliwymi substancjami

Chodzi m.in. o takie substancje jak: toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego, metale. – Substancje te występują przede wszystkim przy produkcji i stosowaniu pestycydów, produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym. Także w budownictwie, w placówkach ochrony zdrowia, w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i warsztatach samochodowych – czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r.

Substancje reprotoksyczne to substancje, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet, a także na rozwój potomstwa. Podobnie jak w przypadku czynników rakotwórczych lub mutagenów, substancje reprotoksyczne wzbudzają szczególnie duże obawy, ponieważ mogą mieć poważne i nieodwracalne skutki dla zdrowia pracowników i ich potomstwa. Dlatego należy chronić pracowników przed substancjami o takim działaniu.

– W trosce o zdrowie i życie Polek i Polaków wprowadzamy w kodeksie pracy zmiany, które chronią przed działaniem szkodliwych substancji. Miejsce pracy, w którym pracownice i pracownicy realizują się zawodowo, powinno być bezpieczne – podkreśla Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, natomiast przepisy wykonawcze wydane na podstawie aktualnego upoważnienia ustawowego art. 222 § 3 Kodeksu pracy zachowają moc przez 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Czytaj też:
Pracownicy będą mocniej chronieni. Ważne zmiany w Kodeksie Pracy
Czytaj też:
Umowy-zlecenie zostaną ozusowane. Będziemy mniej zarabiać na rękę

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej