Pracownicy będą mocniej chronieni. Ważne zmiany w Kodeksie Pracy

Pracownicy będą mocniej chronieni. Ważne zmiany w Kodeksie Pracy

Umowa
Umowa Źródło: Shutterstock / Pormezz
Zmiany w Kodeksie Pracy będą chroniły pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę. Na jakich zasadach i kto będzie mógł z nich skorzystać?

Od 1 stycznia 2024 r. pracownicy będą mocniej chronieni przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę. Zyskają dodatkową możliwość ubiegania się o swoje prawa w sądzie pracy, a do czasu ogłoszenia wyroku pracodawca będzie miał obowiązek zapewnienia pracy swojemu pracownikowi. To kluczowa zmiana, która może zapobiec utracie ciągłości pracy. Każda przerwa, nawet jednodniowa, może nieść szereg konsekwencji dla pracownika.

Zmiany w Kodeksie Pracy w 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, zyskają nową formę ochrony przed zwolnieniem. Jeśli otrzymają wypowiedzenie, a pracodawca będzie chciał rozwiązać z nimi umowę, mogą się z tym nie zgodzić i zgłosić sprawę do sądu pracy.

Takie sprawy zwykle trwają dość długo, nawet do kilku lat. Do tej pory pracownikowi przysługiwały świadczenia i prawa pracownicze tylko do momentu wygaśnięcia okresu wypowiedzenia. Dla osób, które miały podpisane umowy o pracę na czas określony, okres ten nie był długi. Jedynie pracownicy zatrudnieni powyżej 3 lat na umowach na czas nieokreślony mieli 3 miesiące okresu wypowiedzenia.

Po zmianach w KP pracodawca będzie miał obowiązek zapewnić pracownikowi zatrudnienie przez cały czas trwania sprawy, niezależnie od okresu wypowiedzenia. To ogromna korzyść dla pracownika, który dzięki temu nie straci ciągłości zatrudnienia i będzie miał zapewnioną pracę do wyjaśnienia sytuacji.

Co oznacza przerwa w ciągłości pracy?

Każda przerwa w ciągłości pracy jest okresem nieskładkowym. Niezależnie od tego, ile trwa, wpływa na staż pracy, który ma znaczenie przy wyliczaniu emerytury, a także wyliczaniu wysokości zasiłku chorobowego. Zmiany w Kodeksie Pracy pozwalają uniknąć pracownikom takiej sytuacji i znacznie zmniejszają ryzyko wystąpienia przerwy w ciągłości zatrudnienia.

Kiedy pracodawca nie będzie mógł rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem?

Pracodawca nie będzie mógł złożyć wypowiedzenia pracownikowi w sytuacji:

  • wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy
  • jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy
  • dochodzenia udzielenia informacji o warunkach zatrudnienia lub ich zmianie
  • skorzystania z prawa zwrotu kosztów szkolenia oraz wliczenia czasu szkolenia do czasu pracy

Jeśli pracownik otrzyma wypowiedzenie, pracodawca będzie musiał udowodnić, że rozwiązanie umowy o pracę spowodowane jest innymi czynnikami niż te wskazane powyżej.

Czytaj też:
Zmiany w Kodeksie Pracy. Wiadomo, kiedy dodatkowy urlop rodzicielski i urlop od siły wyższej
Czytaj też:
Od stycznia 2024 r. będzie możliwe obniżenie PPK. Ale nie dla wszystkich