UOKiK wszczął postępowania wobec Vectry i Multimedia Polska. Grozi im surowa kara

UOKiK wszczął postępowania wobec Vectry i Multimedia Polska. Grozi im surowa kara

UOKiK
UOKiK Źródło:PAP / Rafał Guz
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) informuje o wszczęciu postępowania wobec Vectry i Multimedia Polska. Zarzuty dotyczą sposobu prezentowania cen i pozbawiania konsumentów rabatu w sytuacji, gdy nie opłacili oni w terminie abonamentu lub innych opłat wskazanych na rachunku.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przypomina, że Vectra i Multimedia Polska oferują swoim abonentom rabaty za korzystanie z elektronicznych faktur, wyrażenie zgód marketingowych i terminowe regulowanie płatności. Każdy z tych trzech warunków powiązany jest ze zniżką w wysokości ok. 5 zł.

Co UOKiK zarzuca firmom Vectra i Multimedia Polska?

Tymczasem w toku prowadzonych postępowań prezes UOKiK ustalił, że cena usług uwzględniająca te rabaty prezentowana jest jak cena standardowa, co może wprowadzać w błąd. Ma to miejsce zarówno w przekazach marketingowych, jak i podczas rozmów sprzedażowych z konsultantem. Konsument jest zachęcany atrakcyjną ofertą abonamentu na internet stacjonarny lub zawierający go szerszy pakiet usług, ale nie otrzymuje od razu jasnej informacji, że np. nieudzielenie określonych zgód (na marketing i e-fakturę) lub ich wycofanie będzie się wiązało z wyższymi opłatami.

– Konsumenci powinni już w przekazie marketingowym lub na początku telefonicznej rozmowy sprzedażowej otrzymywać jasną i czytelną informację o tym, ile zapłacą za usługę i jakie są ewentualne warunki tej ceny. Jeśli przedsiębiorcy podają cenę uwzględniającą rabat, powinni to jasno komunikować poprzez wskazanie także rodzaju rabatu i jego wysokości – wyjaśnia Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Urząd podaje, że konsumentom, którzy nie opłacają rachunków w terminie lub mają zaległości w płatnościach Vectra i Multimedia Polska podwyższają kolejne faktury o wartość rabatu, który był uwzględniony w cenie oferty dotyczącej internetu stacjonarnego. Takie zaległości mogą dotyczyć nie tylko opłat abonamentowych za internet stacjonarny, z którym jest związany otrzymany rabat, ale także wszystkich innych płatności, które mogą być uwzględnione na jednej fakturze. Przykładowo – za różne usługi dodatkowe, które użytkownik zamówił od firmy telekomunikacyjnej. Rabat można odzyskać dopiero po uiszczeniu zaległych i aktualnych płatności.

Surowa kara

W ocenie szefa UOKiK utrata rabatu za nieopłacenie faktury w terminie może mieć charakter kary umownej. Tymczasem, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy mogą zastrzegać tego rodzaju sankcje jedynie w przypadku zobowiązań niepieniężnych. W omawianym przypadku operatorzy zastrzegli sobie możliwość podwójnego karania abonentów. Niezależnie od cofnięcia zniżek, mogą naliczać odsetki za opóźnienia w regulowaniu należności. Zdaniem prezesa UOKiK taka praktyka obu przedsiębiorców może naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą Vectrze i Multimedii Polska, grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.

Czytaj też:
Klienci skarżą się do UOKiK na Temu? Urząd przyznaje, że mogą być słuszne
Czytaj też:
Ceny ekspresów były sztucznie ustalane? W sprawę zaangażowane są m.in. RTV Euro AGD i Media Markt