Niedziele handlowe 2024. Czy dziś zrobimy zakupy?

Niedziele handlowe 2024. Czy dziś zrobimy zakupy?

Sklep
Sklep Źródło:Shutterstock
W tym roku - o ile nie nastąpi zmiana przepisów - obowiązują jeszcze cztery niedziele handlowe. Czy dziś przypada jedna z nich?

Kilka tygodni temu minęła szósta rocznica wprowadzenia ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Przez pierwsze dwa lata obowiązywało częściowe ograniczenie handlu w ostatnim dniu tygodnia, od 2020 roku mamy natomiast jedynie siedem niedziel handlowych. Chodzi o ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Ponadto zakupy można zrobić w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą i dwie niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia.

Czy dziś niedziela handlowa?

To oznacza, że dziś nie będziemy mieli możliwości zrobienia zakupów.

Na podstawie obowiązującego prawa kolejne niedziele handlowe w tym roku będą następować w terminach:

  • 30 czerwca
  • 25 sierpnia
  • 15 grudnia
  • 22 grudnia.

Warto podkreślić, że terminy te będą obowiązywać, jeśli dotychczasowe przepisy nie ulegną modyfikacji. Na początku kwietnia posłowie Polski 2050 złożyli projekt zakładający liberalizację ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Zaproponownao, by sklepy byłyby otwarte w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, a za pracę w ostatnim dniu tygodnia przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie.

Pracownicy handlu chcą pracować za podwójną stawkę

Najnowszy sondaż pracowni UCE Research pokazuje, że o ile w kwestii przywrócenia zakazu handlu w niedzielę pracownicy handlu są podzieleni (45 proc. opowiada się za obecnymi rozwiązaniami, 50 proc. jest przeciwnego zdania), towiększość kasjerów i kasjerek (70 proc.) zgodziłoby się pracować w ostatnim dniu tygodnia za podwójną stawkę.

— Odpowiedzi te podkreślają, że wielu kasjerów jest skłonnych poświęcić swoje niedziele, jeśli wynagrodzenie będzie odpowiednio wysokie, co oznacza, że ekonomiczne korzyści mogą przeważać nad potrzebą wolnego czasu — komentuje Marcin Lenkiewicz, ekspert rynku retailowego z Grupy BLIX.

Z przeprowadzonego kilka tygodni temu sondażu agencji SW Research dla „Wprost" wynika, że zniesienia zakazu handlu w niedzielę chce 46 proc. Polaków, podczas gdy 36 proc. jest przeciwnego zdania, a blisko 18 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Czytaj też:
Minął miesiąc od złożenia przez Petru wniosku o luzowanie handlu w niedziele. Co w temacie?
Czytaj też:
Na bibliotekę, na poczekalnię... SN wypowiedział się w sprawie wyjątków od zakazu handlu