Mniej Polaków źle myśli o euro

Mniej Polaków źle myśli o euro

Dodano:   /  Zmieniono: 
Spada odsetek Polaków, którzy źle oceniają wprowadzenie w Polsce europejskiej waluty. W grudniu negatywnie wypowiadało się na ten temat 62 proc. badanych przez OBOP. W lutym odsetek ten spadł do 55 proc.
'Pozytywnemu stosunkowi do wprowadzenia euro towarzyszą opinie o korzystnym wpływie przyjęcia wspólnej waluty na sytuację własnego gospodarstwa domowego (55 proc.) i na polską gospodarkę (79 proc.)' ? pisze OBOP w komentarzu.

Ponad połowa Polaków (54 proc.) nie widzi negatywnego wpływu wprowadzenia euro na naszą tożsamość narodową. W porównaniu z ostatnim badaniem można też zauważyć spory, bo aż 8-procentowy, spadek odsetka osób przewidujących niekorzystny wpływ przyjęcia euro na polską gospodarkę.

'Negatywne postrzeganie wejścia do strefy euro wiąże się z przekonaniem o zmianach na gorsze w wymienionych aspektach' ? dodaje OBOP.

Jedynie 37 proc. uważa, że Polska nigdy nie powinna przyjmować europejskiej waluty. 36 proc. wskazuje natomiast, że powinno to nastąpić w 2015 r.