Jeśli do banku, to tylko w internecie

Jeśli do banku, to tylko w internecie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Już ponad 10 mln Polaków aktywnie korzysta z bankowości internetowej. Rekordowe tempo rozwoju notuje technologia zbliżeniowa liczba kart w tej technologii wzrosła w ciągu minionego roku o 370 proc.
Na koniec 2011 r. liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła blisko 17,8 mln osób ? podaje w swoim najnowszym raporcie Związek Banków Polskich. Stanowi to wzrost o 1,5 mln użytkowników. Natomiast w ostatnim kwartale ubiegłego roku przekroczona została granica 10 mln aktywnych użytkowników bankowości internetowej.

Dobre czasy dla tego rodzaju bankowości nie dotyczą jednak całej branży. Ostatni kwartał 2011 r. był kolejnym, już ósmym z kolei okresem spadku liczby kart kredytowych. Na koniec minionego roku było ich 6,9 mln, co oznacza spadek do poziomu z połowy 2006 r. Biorąc pod uwagę statystyki, oznacza to powrót do połowy roku 2006. Na rynku kart kredytowych szczyt osiągnięto w ostatnim kwartale 2009 r. Od tego momentu liczba kart spadła aż o 4 mln sztuk. W przypadku kart debetowych zaobserwować można stały, choć niezbyt dynamiczny wzrost ich liczby ? na koniec 2011 r. było ich ponad 24,8 mln sztuk.