Niezapłacony podatek od prezentu z okazji ślubu czy komunii? Skarbówka ma prawo do kontroli

Niezapłacony podatek od prezentu z okazji ślubu czy komunii? Skarbówka ma prawo do kontroli

Prezenty – zdjęcie ilustracyjne
Prezenty – zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels / Pixabay
Ministerstwo Finansów potwierdza, że fiskus ma prawo do kontroli i egzekwowania podatku od darowizn również w wypadku prezentów komunijnych i ślubnych. Pytanie zadał poseł Artur Dunin, do którego dotarły informacje o kontrolowaniu przez fiskus nowożeńców oraz dzieci przystępujących do pierwszej komunii świętej.

Artur Dunin, w interpelacji do ministra finansów pytał, czy fiskus sprawdza nowożeńców oraz dzieci przystępujących do pierwszej komunii świętej.

W ostatnim czasie do mojego biura poselskiego napływają informacje o sprawdzaniu przez fiskus (urząd skarbowy, Krajową Administrację Skarbową) nowożeńców oraz dzieci przystępujących do pierwszej komunii świętej. W celu opodatkowania prezentów i kwot pieniężnych otrzymanych przez nich na powyższych uroczystościach – pisał poseł Dunin – Czy rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce? Jeśli tak, to w jaki sposób i jakich narzędzi będziecie Państwo używać w celu egzekwowania podatku od prezentów? – dopytywał ministra finansów.

Posłowi odpowiedział Piotr Dziedzic, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i podsekretarz w Ministerstwie Finansów. Urzędnik, powołując się na odpowiednie przepisy, potwierdza, że od tego typu prezentów, jeśli ich wartość przekroczy kwotę wolną od podatków, należy zapłacić podatek, bo prezenty wręczane w ramach uroczystości rodzinnych również są darowizną. Jednak wiceszef KAS podkreśla, że zwykle wartość prezentów mieści się w kwocie wolnej od podatku lub droższe prezenty pochodzą od najbliżej rodziny, która jest zwolniona od podatku (o ile zgłosi taki fakt fiskusowi).

Jednak w innych przypadkach podatki trzeba płacić. – W każdym przypadku, gdy organ podatkowy uzyska informację o nabyciu tytułem darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych (niezależnie od okoliczności nabycia), jest obowiązany z mocy prawa do podjęcia stosownych działań – podkreśla Dziedzic w odpowiedzi.

Dodatkowo Ministerstwo ma prawo do przeprowadzenia działań sprawdzających i kontroli, jeśli ma podejrzenia, co do rzetelności podatników. – W celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa przez nierzetelnych podatników organy Krajowej Administracji Skarbowej zostały wyposażone w kompetencje umożliwiające wyegzekwowanie należnego podatku, w tym prowadzenie: czynności sprawdzających, kontroli podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych – informuje Dziedzic w piśmie.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od prezentów

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku od spadków i darowizn prezenty, jako darowizny, z zasady są opodatkowane. Jednak została wyznaczona kwota wolna od podatku, której wysokość jest zależna od stopnia pokrewieństwa osoby wręczające prezent i obdarowanej.

Kwota wolna w wysokości 9637 zł. dotyczy pierwszej grupy podatkowej, czyli najbliżej rodziny, do której zalicza się takie osoby jak małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa.

Dodatkowo, jeśli ta kwota zostanie przekroczona, to najbliższa rodzina w I grupie podatkowej może być zwolniona od od należnego podatku od darowizn pod warunkiem, że w ciągu pół roku fakt otrzymania prezentów o wyższej wartości zostanie zgłoszony do urzędu skarbowego.

W przypadku drugiej grupy podatkowej kwota wolna to 7276 zł. Próg ten dotyczy zstępnych rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwa rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwa małżonków. Do tej grupy należą także małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki).

Pozostałe osoby z dalszej rodziny i niespokrewnione należą do trzeciej grupy podatkowej. Wówczas opodatkowana będzie nadwyżka od kwoty 4902 zł.

W każdym przypadku do kwoty wolnej zlicza się darowizny od jednej, konkretnej osoby w ciągu ostatnich 5 lat. Ewentualny podatek odprowadza się jedynie od nadwyżki przekraczającej kwotę wolną.

Czytaj też:
Od lat nie płacili podatków. Twierdzą, że to sprzeczne z wolą Boga

Źródło: Gazeta Prawna