Ulga rehabilitacyjna. Kto może zastosować i ile na tym oszczędzi?

Ulga rehabilitacyjna. Kto może zastosować i ile na tym oszczędzi?

Osoba na wózku inwalidzkim
Osoba na wózku inwalidzkim Źródło:Shutterstock / Pressmaster
Jedną z ulg, które można zastosować w rocznym rozliczeniu PIT, jest tzw. ulga rehabilitacyjna. Pozwala ona obniżyć podstawę opodatkowania, a w konsekwencji zapłacić mniejszy podatek dochodowy.

Ulga rehabilitacyjna jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych oraz tych, którzy je utrzymują. Warunkiem jest dochód nieprzekraczający 14 tys. zł w ciągu roku osoby pozostającej pod opieką.

Według przepisów osobą niepełnosprawną jest każdy, kto posiada orzeczenie o niepełnosprawności z grup 1-3, otrzymuje rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności dla osób poniżej 16. roku życia.

– Omawiana ulga jest przeznaczona dla podatników, którzy osiągają dochody z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło oraz umowy zlecenie (czyli składający PIT-37). Dostępna jest również dla tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność nierejestrowaną i rozliczają się na PIT-36 według skali podatkowej i ryczałtu PIT-28 – mówi Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Jak zastosować ulgę rehabilitacyjną

W uldze rehabilitacyjnej można ująć wydatki nielimitowane (przede wszystkim związane z przystosowaniem otoczenia do potrzeb niepełnosprawnego) i limitowane, które muszą mieścić się w przedziale od 100 lub do 2280 zł. Jednym z wydatkówlimitowanych z tytułu tej ulgi są leki. Podatnik może odliczyć ich koszty od podstawy opodatkowania, jeżeli spełnia odpowiednie przesłanki, a lekarstwa są dla niego niezbędne w związku z niepełnosprawnością. Ustawa przewiduje, że wydatki na leki można odliczyć tylko jeżeli przekroczą 100 zł w miesiącu. Nawet jeśli kwota ta będzie zaledwie o złotówkę mniejsza, nie można jej odliczyć.

– Podatnik będący w takiej sytuacji może zdecydować się na zakup leków raz na kwartał. Zamiast wydawać co miesiąc 99 zł, wydałby wtedy 297 zł np. w styczniu, wykupując leki do marca. W uldze będzie można wtedy ująć 197 zł, czyli różnicę pomiędzy 297 zł a minimalną wartością 100 zł. W związku z tym osiągnąłby korzyść w granicach 34 zł, a więc 17% ze 197 zł. – dodaje Piotr Juszczyk.

Gdyby podatnik postępował tak co kwartał, to w stosunku rocznym zyskałby 135 zł. Gdyby natomiast miał możliwość dokonania takiego zakupu raz w roku i wydał wtedy jednorazowo ok. 1200 zł, to od podstawy opodatkowania odliczyłby około 1100 złotych.

Najlepszym rozwiązaniem przy korzystaniu z ulgi jest więc ponoszenie większych, jednorazowych wydatków, oczywiście jeżeli podatnik może sobie na to pozwolić i jeżeli zakup leków z takim wyprzedzeniem jest możliwy.

Czytaj też:
Nie zwlekaj! Twój e-PIT czeka w e-Urzędzie Skarbowym

Źródło: WPROST.pl