Polski Ład. Kalkulator wynagrodzeń z nowymi funkcjami

Polski Ład. Kalkulator wynagrodzeń z nowymi funkcjami

Oprocentowanie w banku
Oprocentowanie w banku Źródło:Shutterstock
Od środy kalkulator wynagrodzeń na stronie Ministerstwa Finansów uwzględnia dodatkowe funkcje. Sam kalkulator to również nowość, został udostępnione na początku lipca, gdy weszły w życie zmiany spowodowane Polskim Ładem.

Gdy w połowie obecnego roku podatkowego zmieniły się przepisy, bo od 1 lipca zaczęły obowiązywać poprawione przepisy Polskiego Ładu, rząd uruchomił kalkulator wynagrodzeń (niskiepodatki-kalkulator.mf.gov.pl), by każdy mógł sobie wszystko poprzeliczać.

„Kalkulatory podatkowe Ministerstwa Finansów mają za zadanie ułatwić podatnikom zrozumienie skutków reformy od 1 lipca 2022 roku. Prezentują uproszczone rozliczenie miesięczne i roczne w teoretycznym modelu z 2021 r. oraz z 2022 r”. – w ten sposób Ministerstwo Finansów zachęcało do korzystania z nowego narzędzia.

Nowości w ministerialnym kalkulatorze wynagrodzeń

27 lipca wprowadzono do niego usprawnienia polegające na tym, że można wyliczyć wynagrodzenia netto dla współwystępowania umów o pracę i umów zlecenia łącznie z różnymi interakcjami, które przy tej okazji mogą wystąpić. Kalkulator automatycznie pilnuje zatem odpowiedniego naliczania składek społecznych (m.in. zbiegu tytułów do ubezpieczenia) oraz składek na PPK (o ile zostały przez podatnika wybrane), a także limitu 30-krotności na składce emerytalno-rentowej przy jednoczesnym uzyskiwaniu przychodów z 2 źródeł.

Ministerstwo zapewnia, że wkrótce udostępni nowe funkcje, które m.in. uwzględnią przypadki współwystępowania umów (o pracę, zlecenia) z emeryturą/rentą czy wspólne rozliczenie roczne z małżonkiem. Wprowadzone zostaną także rozwiązania dla przedsiębiorców.

Kalkulator wynagrodzeń MF – co można obliczyć?

 • umowę o pracę świadczoną przez cały rok;
 • umowę zlecenia świadczoną przez cały rok;
 • jednoczesne świadczenie dwóch umów o pracę lub umowy o pracę i umowy zlecenia;
 • limit 30-krotności przy wyliczaniu składek społecznych;
 • wspólne limity ulg zwalniających część przychodu z opodatkowania oraz kosztów autorskich;
 • mechanizm zmniejszenia składki zdrowotnej do zaliczki;
 • rozliczenie roczne indywidualne oraz z dzieckiem;
 • ulgi na dziecko.

Na tę chwilę kalkulator wynagrodzeń MF nie uwzględnia:

 • świadczeń emerytalnych lub rentowych otrzymywanych przez cały rok;
 • wynagrodzeń mundurowych;
 • zasiłku chorobowego;
 • zasiłku macierzyńskiego;
 • dodatków do wynagrodzeń niepodlegających oskładkowaniu lub opodatkowaniu;
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od umów zlecenia poniżej 200 zł;
 • kosztów autorskich naliczanych tylko od części przychodu z umowy o pracę;
 • jednoczesnego korzystania na zaliczkach z kosztów autorskich oraz ulg zwalniających część przychodu z opodatkowania;
 • innych ulg i zwolnień niż wymienione wcześniej.

Ministerstwo przypomina również, że kalkulatory MF mają wyłącznie charakter poglądowy, dlatego nie mogą stanowić podstawy do rzeczywistego wyliczania wynagrodzeń i świadczeń społecznych. „Rzeczywista sytuacja podatników może odbiegać od przyjętych założeń, a każdą rozbieżność należy analizować indywidualnie”. – instruuje w komunikacie.

Czytaj też:
Wynagrodzenia rosną już wolniej od inflacji. Pierwsze oznaki hamowania gospodarki

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl