Rekordowe zwroty z PIT dzięki korzystnym zmianom podatkowym
Artykuł sponsorowany

Rekordowe zwroty z PIT dzięki korzystnym zmianom podatkowym

Czas na rozliczenie PIT za 2022 rok
Czas na rozliczenie PIT za 2022 rok Źródło: Materiał Partnera
Rok 2022 przyniósł wiele korzystnych zmian w naszych podatkach. Stawka PIT zmniejszyła się z 17 do 12 proc., do 30 tys. zł wzrosła kwota wolna, od której nie płaci się podatku, podniesiony został do 120 tys. zł próg, do którego płaci się niższą stawkę podatku. Rząd wprowadził też kolejne preferencje dla podatników. Dzięki tym zmianom zdecydowana większość Polaków płaci niższe podatki, a 2023 rok będzie rekordowy pod względem zwrotu podatku PIT.

Na wprowadzonych w ubiegłym roku zmianach podatkowych zyskało 20 mln osób, przede wszystkim polskie rodziny, seniorzy, osoby najmniej i średnio zarabiające. W efekcie większość z nich rozliczając swój PIT może liczyć na zwrot podatku. Według szacunków Ministerstwa Finansów zwrot otrzyma co najmniej 15 mln Polaków.

Urzędy skarbowe zwróciły już podatnikom ponad 18 mld zł. W tym roku pieniądze wyjątkowo szybko trafiają na konta podatników, którzy rozliczyli się z urzędem skarbowym w formie elektronicznej i skorzystali z udostępnionej przez resort finansów usługi Twój e-PIT. Dzięki automatyzacji zwroty z większości zeznań złożonych za pomocą tej usługi trafiają na konta podatników średnio w ciągu 12 dni, ale zdarza się, że podatnik dostaje zwrot nawet 1 dzień po złożeniu PIT-a!

Skąd tak wysokie zwroty podatku

Rekordowe zwroty pieniędzy przy rozliczaniu PIT za 2022 rok są skutkiem obniżki podatków a także korzystnych dla podatników rozwiązań, preferencji i ulg.

Od kilku lat rząd konsekwentnie obniża stawkę podatku PIT. Od 1 października 2019 r. obniżono ją z 18 proc. do 17 proc., a od 1 lipca 2022 r. to już tylko 12 proc. Dzięki temu Polacy oddają do budżetu w formie podatków mniejszą część swoich dochodów.

Sukcesywnie podnoszona jest też kwota wolna – czyli kwota, od której w ogóle nie płaci się podatku. W latach 2016-2018 rząd podnosił ją dwukrotnie (w 2017 r. do 6,6 tyś. zł, a w 2018 r. do 8 tys. zł.). Od 1 stycznia 2022 r. wzrosła do 30 tys. zł. Od 2022 r. kwota wolna dotyczy wszystkich podatników na skali niezależnie od zarobków, wcześniej jej wysokość zależała od zarobków. Uelastycznione zostały też zasady stosowania kwoty wolnej. Od 2023 r. może być dzielona nawet pomiędzy trzech płatników i stosowana również przy umowach zlecenia. Dzięki temu nie trzeba już nadpłacać zaliczek na PIT w ciągu roku.

Kolejną ważną zmianą jest podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł. Dzięki temu wyższy 32-proc. PIT płaci się dopiero od tej kwoty, a nie jak wcześniej od ok. 85 tys. zł. Możemy więc zarobić więcej niż w poprzednich latach a i tak zapłacimy niższą stawkę podatku.

Wysokie zwroty podatku są też efektem wprowadzenia preferencji i ulg dla podatników – m. in. dla rodzin, samotnych rodziców, młodych ludzi i seniorów. Dzięki temu miliony Polaków zapłaci w 2022 roku mniejszy podatek.

Dzięki wprowadzonej uldze dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci przychody do kwoty 85 528 zł u każdego rodzica, w tym zastępczego oraz opiekuna prawnego, z którym dzieci mieszkały, są całkowicie zwolnione z podatku PIT. Ulga dotyczy przychodów z pracy na etacie, umów zlecenia, pozarolniczej działalności gospodarczej i zasiłków macierzyńskich – można z niej skorzystać w trakcie roku albo przy rocznym rozliczeniu.

Samotni rodzice mogą skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczenia, które polega na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Rozwiązanie pozwala na zastosowanie podwójnej kwoty wolnej. W efekcie rodzic samotnie wychowujący dziecko nie płaci podatku do 60 tys. zł.

Kolejną preferencją podatkową jest zerowy PIT dla młodych, który zwalnia z PIT przychody z pracy i ze zlecenia a także z praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości 85 528 zł. Od 2022 r. zwolnienie dotyczy również zasiłków macierzyńskich.

Preferencje podatkowe dotyczą też aktywnych zawodowo seniorów. Kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. – jeśli nie pobierają emerytury lub renty rodzinnej albo świadczeń równorzędnych – są zwolnieni z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł. Ulga dotyczy przychodów z pracy etatowej, działalności gospodarczej, umów zlecenia czy zasiłków macierzyńskich.

Kto dostaje zwrot podatku

  • Emeryci, otrzymujący świadczenie od 2,5 tys. zł do 9,3 tys. zł oraz powyżej 12,8 tys. zł. Emeryt z miesięcznym świadczeniem 4 tys. zł otrzymuje 450 zł zwrotu nadpłaconego podatku.

Tabelka Rozliczenie za 2022 r. dopłaty i zwroty – emeryci

  • Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę otrzymujący wynagrodzenie od 3,2 tys. zł do 10,3 tys. zł oraz powyżej 12,8 tys. zł. Przykładowo pracownik etatowy z pensją 5 tys. zł otrzymuje zwrot nadpłaconego podatku w wysokości 471 zł.

Tabelka Rozliczenie za 2022 r. dopłaty i zwroty – pracownicy

  • Osoby pracujące na umowie zlecenia – zwroty otrzymają wszyscy zleceniobiorcy. Przyjmując, że jest to umowa oskładkowana ZUS, osoba z miesięcznym przychodem z umowy zlecenie w wysokości 6 tys. zł, otrzymuje zwrot nadpłaconego podatku w kwocie 2436 zł.

Tabelka Rozliczenie za 2022 r. dopłaty i zwroty – zleceniobiorcy

  • Małżonkowie rozliczający się wspólnie, wychowujący 2 dzieci, którzy korzystają z ulgi na dzieci. Przy miesięcznym wynagrodzeniu każdego z małżonków po 4 tys. zł zwrot nadpłaconego podatku wynosi 2639, 52 zł (w tym zwrot części nieodliczonej ulgi).

Tabelka Rozliczenie za 2022 r. dopłaty i zwroty – małżonkowie rozliczający się wspólnie (2 dzieci)

  • Osoby samotnie wychowujące dzieci. Osoba samotnie wychowująca 2 dzieci która korzysta z preferencyjnego opodatkowania i ulgi na dzieci, z miesięcznym wynagrodzeniem 6 tys. zł otrzymuje zwrot w kwocie 6322,08 zł (w tym zwrot nieodliczonej ulgi).

Tabelka Rozliczenie za 2022 r. dopłaty i zwroty – osoby samotnie wychowujące 2 dzieci

Źródło: Ministerstwo Finansów