PREZENTACJE WYNIKÓW. Prezes CD PROJEKT S.A., Adam Kiciński