Prawo w końcu weźmie pod uwagę rozwój technologii. Istotna zmiana dla przedsiębiorców

Prawo w końcu weźmie pod uwagę rozwój technologii. Istotna zmiana dla przedsiębiorców

Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło: Newspix.pl / TEDI
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, podała Kancelaria Prezydenta. Ustawa ma na celu wprowadzenie możliwości przeprowadzania zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem wspólników uczestniczących w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Uchwalona ustawa wprowadza w Kodeksie spółek handlowych regulację art. 2341, wskazującą, iż umowa spółki może dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

  • transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym
  • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników
  • wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed, lub w toku zgromadzenia wspólników

Ponadto ustawa, analogicznie jak w przypadku obowiązujących regulacji dotyczących spółki akcyjnej, wskazuje, iż w sytuacji, gdy umowa spółki dopuszcza udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, udział wspólników w zgromadzeniu wspólników może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom niezbędnym do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

W art. 248 § 2 Ksh zostało wprowadzone zastrzeżenie, iż do protokołu ze zgromadzenia wspólników należy dołączyć listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wskazując równocześnie, iż nie są wymagane podpisy wspólników biorących udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Przyjęta ustawa nie nakłada na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązku organizacji zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków elektronicznych, ale stwarza możliwość podjęcia takiej decyzji.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj też:
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. budowy Muzeum Westerplatte