Czy w pracy trzeba nosić maseczkę zakrywającą usta i nos?

Czy w pracy trzeba nosić maseczkę zakrywającą usta i nos?

Maski ochronne, zdj. ilustracyjne
Maski ochronne, zdj. ilustracyjne / Źródło: Shutterstock / sunfe
Od 16 kwietnia (czwartek) musimy w przestrzeni publicznej nosić maseczki zakrywające usta i nos. Czy mamy to robić także w pracy? A to zależy, jaką mamy pracę, bo wyjątków jest bardzo dużo.

Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie doprecyzowujące poprzednie rozporządzenie nakazujące noszenie maseczek w przestrzeni publicznej. Resort określił, kto i kiedy musi nosić maseczki ochronne w miejscu pracy.

I tak obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczkami (lub odzieżą) dotyczy to także pracowników w zakładach pracy, biurach i innych podmiotach. - Jeżeli pracodawca wprowadza wszelkie wymogi bezpieczeństwa, jest zapewniony odstęp między pracownikami, są zapewnione płyny dezynfekcyjne, tam nie ma i nie będzie wymogu, żeby też stosować maseczkę – powiedział Wojciech Andrusiewicz rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Maski albo maseczki zakrywające usta i nos trzeba nosić w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby:

 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości,
 • kultury,
 • kultu religijnego,
 • oświaty,
 • szkolnictwa wyższego,
 • nauki, wychowania,
 • opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
 • obsługi bankowej,
 • handlu,
 • gastronomii,
 • usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
 • turystyki,
 • sportu,
 • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym;
 • Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

Nakaz zasłaniania ust i nosa dotyczy tylko pracowników wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

Zwolnieni z obowiązku są pracownicy, którzy nie mogą nosić maseczek ze względu na stan zdrowia.

Pozostali pracownicy biurowi, którym pracodawca zapewnia rękawiczki jednorazowe lub środek do dezynfekcji rąk, a w przypadku których odległość między stanowiskami pracy wynosi co najmniej 1,5 m, maseczek nosić nie muszą. No chyba, że – jak napisaliśmy – wykonują bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

Maseczek nie muszą nosić maszyniści, motorniczy tramwajów i kierowcy autobusów (jeśli ich stanowisko pracy jest oddzielone).

Pracownicy usług i handlu mogą zamiast maseczek nosić przyłbice, jeśli stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Czytaj też:
Maseczka we własnym aucie. Trzeba czy nie trzeba nosić?
Czytaj też:
Kiedy mamy obowiązek zdjąć maseczkę z ust i nosa?

Opracował:
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
 0

Czytaj także