Jak złożyć wniosek o pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym?

Jak złożyć wniosek o pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym?

Tir z naczepą (zdj. ilustracyjne)
Tir z naczepą (zdj. ilustracyjne) Źródło: Newspix.pl / BartekTRAKER
Nowe wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej ogłosili wicepremierka Jadwiga Emilewicz i minister Andrzej Adamczyk. Chodzi o wsparcie leasingu dla branży transportowej i nowe pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jak złożyć wniosek o pożyczkę obrotową?

Co to jest pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym?

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym przeznaczona jest dla klientów z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto) oraz prowadzących pełną księgowość.

Jakie są warunki pożyczki obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym?

 • Kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł
 • Okres finansowania do 6 lat
 • Wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy
 • Oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym
 • prowizja przygotowawcza 0,2 proc., brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki
 • pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach
 • zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120 proc. wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy

Jak wypełnić wniosek o pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym?

Zanim przystąpi się do wypełniania wniosku o pożyczkę:

 • Trzeba się upewnić, że Profil Zaufany na platformie ePUAP jest aktywny, a jeżeli jeszcze się go nie ma, to niezwłocznie trzeba założyć
 • Trzeba przygotować dokumenty z poniższej listy (na dole) w wersji elektronicznej
 • Trzeba zainstalować jedną z zalecanych przeglądarek (Chrome 56 i wyższe, Firefox 51 lub wyższe, Edge 79 lub wyższe)

Składanie wniosku odbywa się elektronicznie. Po złożeniu wniosku nastąpi kontakt ze strony ARP. Do podpisania umowy wystarczy kwalifikowany podpis elektroniczny.

Lista dokumentów:

 1. Pełne sprawozdanie finansowe za rok 2018 (e-sprawozdanie w formacie.xml).
 2. Sprawozdanie z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta (o ile jest sporządzane) za rok 2018 (.pdf).
 3. Bilans i Rachunek zysków i strat za rok 2019 wstępny (.pdf lub.xml)/lub Pełne sprawozdanie finansowe za rok 2019 (e-sprawozdanie w formacie.xml).
 4. Bilans i Rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/I-01 za ostatni kwartał (.pdf).
 5. Wypełniony załącznik Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (.pdf)
 6. Plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy („plan”) – dokument szczegółowo opisujący przewidywane ograniczenie działalności spowodowane epidemią koronawirusa, pokazujący spadek sprzedaży towarów lub usług.
 7. Prognoza finansowa na kolejne lata finansowania (.pdf).
 8. Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń:
 9. Zaświadczenia i opinie: zaświadczenie ZUS, zaświadczenie US, opinie z instytucji finansowych (nie starsze niż 1 miesiąc), ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub ich stanie (.pdf).

Czytaj też:
Na jaką pomoc możesz liczyć prowadząc mikrofirmę?
Czytaj też:
Nowe wsparcie dla przedsiębiorców. Leasing operacyjny i pożyczki obrotowe od ARP