Polski eksport odporny na pandemię

Polski eksport odporny na pandemię

Kontenery, eksport (zdj. ilustracyjna)
Kontenery, eksport (zdj. ilustracyjna) / Źródło: Fotolia / chungking
Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) łączy polskich eksporterów z zagranicznymi partnerami. Jednocześnie jest punktem pierwszego kontaktu dla firm zainteresowanych ekspansją międzynarodową. Główną misją Agencji jest wsparcie rodzimych przedsiębiorców we wchodzeniu na zagraniczne rynki. W skutecznym wspieraniu polskich firm w podboju międzynarodowych rynków pomagają unikalne kompetencje Agencji – organizacji mającej placówki na całym świecie.

Polska jest coraz ciekawsza dla potencjalnych inwestorów, ale również polscy przedsiębiorcy stają się odważniejsi w szukaniu nowych rynków zbytu. W ciągu ostatnich dziesięciu lat suma obrotów handlowych Polski z innymi krajami nieustannie rośnie. Skumulowana stopa wzrostu w tym okresie wyniosła 128,4 proc., co oznacza ponaddwukrotny wzrost. Od 2015 roku Polska gospodarka wykazuje niemal stale nadwyżkę.

Poszerzyć rynki zbytu

Pandemia COVID-19 niewątpliwie wpłynęła na polski eksport, jednak nie tak, jak mogłoby się wydawać jeszcze rok temu. Polskie firmy w trudnym czasie pandemii znalazły dla siebie szanse i skutecznie je wykorzystały, chociażby poprzez zjawisko nearshoringu – jako bliscy geograficznie dostawcy komponentów i półproduktów. Zjawisko przenoszenia łańcuchów produkcyjnych z Azji do Europy jest dla Polski szansą na znalezienie nowych partnerów handlowych. Eksperci PAIH podkreślają, że poza utrzymaniem dynamiki eksportu celem Polski powinna być większa presja na towary przetworzone i wysokiej jakości, ale także mocniejsze wyjście poza UE. Obecnie do krajów Unii wysyłamy aż 80 proc. naszych produktów. Głównymi partnerami handlowymi Polski są Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, Francja i Włochy. Teraz wyzwaniem staje się wypełnienie nisz i luk, które pojawiły się po brexicie. Kolejne zadanie to poszukiwanie nowych eksporterów.

W zglobalizowanym świecie polska gospodarka w wyjątkowy sposób łączy wiele atutów stwarzających duże szanse dla polskich firm i dających im silną przewagę, którą jest dostęp do wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego. Pozwala to im konkurować w oparciu zarówno o aspekt kosztowy, jak również wysoką jakość.

Wśród czynników charakteryzujących polską gospodarkę, w szczególności pomagających polskim przedsiębiorcom budować swoją konkurencyjność, eksperci PAIH wyróżniają:

  • Dostęp do dobrze wykształconych i wysoko wykwalifikowanych pracowników.

W Polsce mamy ponad 1,29 mln studentów, co czyni nas największym pod tym względem hubem w regionie CEE, a czwartym w Europie (za Niemcami, Francuzami i Włochami). Szkoły wyższe są rozlokowane w całej Polsce. Dodatkowo jedna czwarta studentów wybiera kierunki ścisłe i techniczne, co daje szeroki dostęp do zaplecza dobrze wyedukowanych fachowców.

  • Polscy eksporterzy mogą korzystać dzięki jednolitemu systemowi prawno-administracyjnemu.

Jesteśmy członkiem UE oraz pełnoprawnym uczestnikiem wolnego rynku, co ułatwia prowadzenie biznesu, zapewnia stabilność i przejrzystość. Uczestnictwo w jednolitym rynku europejskim stawia Polskę w dogodnej pozycji – z jednej strony, zapewniając zgodność stosowanych norm ze standardami krajów EU oraz swobodny przepływ towarów, z drugiej natomiast - pozwalając na wykorzystanie obecnych przewag kosztowych. Jedną z najczęściej występujących barier w działalności międzynarodowej są kwestie związane z formalnościami administracyjnymi. Eksportując towary do UE nasi przedsiębiorcy mogą być pewni, iż działają w obszarze jednego, wspólnego systemu legislacyjnego, co wpływa na często szybsze procedowanie istotnych dla nich kwestii.

Expo 2020 w Dubaju

Godnym uwagi wydarzeniem, które może mieć wpływ na rozwój polskiego eksportu, jest wystawa wystawa Expo 2020 w Dubaju. Rozpocznie się ona jesienią, potrwa pół roku, a Polska będzie miała na niej swój pawilon. PAIH, która odpowiada za prezentację Polski na tym wydarzeniu, przygotowała składający się z 13 elementów program gospodarczy skierowany do polskich przedsiębiorców. Wśród zaplanowanych narzędzi wsparcia jest m.in. Forum Gospodarcze Polska-ZEA, które odbędzie się 6 grudnia. W programie zaplanowane są panele biznesowe i aranżowane sesje B2B.Głównym celem jest prezentacja polskiej oferty, doświadczeń i potencjału w dziedzinie eksportu produktów i usług, jak również zapewnienie możliwości nawiązania współpracy z partnerami gospodarczymi z krajów Zatoki Perskiej.

Z myślą o partnerach biznesowych z całego świata zainteresowanych współpracą z polskimi przedsiębiorcami PAIH opracuje raporty branżowe, które złożą się na kompleksową prezentację branż i firm z największym potencjałem eksportowym na rynki Bliskiego Wschodu. Zarówno przed Wystawą Światową Expo 2020 w Dubaju, w jej trakcie, jak i po niej planowany jest udział Polski w najważniejszych wydarzeniach targowych w ZEA, m.in. Arab Health, Gulfood, BIG 5, Gitex, Dubai Boat Show, Beauty World Middle East, Hotel Show.

Kolejnym wartym uwagi punktem jest program partnerski dla firm prywatnych. Polega on na zaangażowaniu ich w charakterze Partnerów-Sponsorów Wydarzeń, Partnerów Wyposażenia Pawilonu Polski oraz Partnerów Wydarzeń Branżowych.

Jako Polska chcemy też zaistnieć w obszarze nowych technologii i polskiej branży kreatywnej, dlatego zaplanowano także Polish Games Show - tygodniowy cykl wydarzeń, obejmujący prezentację polskich gier, producentów, konkursy czy warsztaty z projektowania gier.

Wsparcie od PAIH

PAIH funkcjonuje na kilkudziesięciu rynkach na całym świecie. Zarówno w państwach wysoko rozwiniętych, jak i w gospodarkach wschodzących. Dostarcza przedsiębiorcom kompleksowych informacji rynkowych. Jest nieocenionym wsparciem w zakresie weryfikacji wiarygodności potencjalnych partnerów biznesowych za granicą. Agencja organizuje spotkania typu B2B oraz z instytucjami otoczenia biznesu. W PAIH panuje głębokie przekonanie, że w XXI w. sprawdzona informacja dostarczona w czasie rzeczywistym to podstawa podejmowana decyzji, w tym biznesowych. Firmy mogą korzystać z agencyjnych przestrzeni biurowych podczas rozmów z potencjalnymi partnerami. Uzupełnieniem działań informacyjnych są programy edukacyjne, tzn. webinaria.

Polscy eksporterzy mogą liczyć nie tylko na pomoc PAIH w zakresie rozwoju ekspansji zagranicznej, ale również całej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w której skład wchodzą m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Pomocne jest także Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które uruchamia kanały dyplomatyczne w poszukiwaniu nowych rynków zbytu. Produkt w formie połączonej informacji rynkowej wzbogacony o zestaw kontaktów na nowym rynku oraz oferta finansowania staje się niezwykle skuteczny na arenie międzynarodowej p
+
 0

Czytaj także