GAZ-SYSTEM z ogólnopolskim programem wsparcia dla osób starszych
Artykuł sponsorowany

GAZ-SYSTEM z ogólnopolskim programem wsparcia dla osób starszych

Paczka Życia od Gaz-Systemu
Paczka Życia od Gaz-Systemu 
GAZ-SYSTEM przeznaczył ponad pół miliona złotych na posiłki i Paczki Życia, które rozprowadzi Caritas oraz parafie na terenie całego kraju. Wsparciem objętych zostanie łącznie 1,6 tys. osób.

GAZ-SYSTEM jest jedną z kluczowych dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju spółek Skarbu Państwa. Od początku pandemii firma aktywnie zaangażowała się w pomoc dla potrzebujących. Spółka wsparła dotąd finansowo oraz rzeczowo m.in. lokalne społeczności, szkoły, ochotnicze straże pożarne oraz szpitale znajdujące się na trasie prowadzonych aktualnie inwestycji. Z kolei teraz GAZ-SYSTEM swoją pomoc skierował do osób w podeszłym wieku.

– W ostatnich dwóch latach wiele starszych osób samotnie zmagało się z pandemią, dlatego podjęliśmy decyzję o skierowaniu naszej pomocy do seniorów, mieszkających na terenach, gdzie działa GAZ-SYSTEM. Bezpłatne posiłki, bony żywieniowe oraz Koperta Życia mają za zadanie pomóc w najtrudniejszych chwilach. Współpraca z Caritas przy rozdziale tej pomocy dla najbardziej potrzebujących jest dla nas bardzo cenna – powiedział prezes zarządu GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień.

Pomoc przeznaczona jest dla osób w wieku 60+, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, braku samodzielności i niepełnosprawności. Obejmuje mieszkańców 64 gmin w 10 województwach, w których GAZ-SYSTEM eksploatuje istniejącą sieć gazową oraz prowadzi swoje inwestycje. Dystrybucja posiłków i paczek odbywać się będzie za pośrednictwem 10 diecezjalnych placówek Caritas i parafii. W projekcie udział biorą: ośrodki Caritas z Gdańska, Przemyśla, Szczecina, Opola, Sosnowca, Torunia, Zielonej Góry, Ełku, Łomży, a także Caritas Polska, która włączy do niego grupę seniorów z okolic Warszawy.

Czytaj też:
Układanie Baltic Pipe na dnie Morza Bałtyckiego wznowione. Pokazano film

W ramach projektu 800 seniorów otrzyma Paczkę Życia, w której znajdą się: bony zakupowe i Koperta Życia Caritas. Bony będą miały wartość 100 zł i można je zrealizować w popularnych sklepach spożywczych, AGD, RTV i innych. Natomiast Koperta Życia Caritas z kartą informacyjną po wpisaniu danych na temat stanu zdrowia seniora i umieszczeniu w dostępnym miejscu (np. w lodówce) ma pomóc służbom medycznym w przypadku nagłej interwencji. Oprócz tego w kopercie znajdą się także: środki ochrony osobistej, takie jak: maseczki oraz żel antybakteryjny. Wszystko to znajdzie się w pudełku, które seniorzy będą mogli wykorzystać do przechowywania pamiątek.

Kolejnych 800 osób przez trzy miesiące, dwa razy w tygodniu, skorzysta z ciepłych, dwudaniowych posiłków, dowożonych do domu. Seniorzy otrzymujący posiłki dostaną również Kopertę Życia Caritas, żel antywirusowy do dezynfekcji rąk oraz maseczki jednorazowe.

Uczestników projektu wskazały Caritas diecezjalne, które na co dzień opiekują się seniorami, m.in. za pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas. To osoby w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, a w przypadku osób wytypowanych do korzystania z obiadów – mające trudności w samodzielnym przygotowaniu ciepłego posiłku.

Źródło: Wprost