Klienci UPC nie kryli zdziwienia. UOKiK przyjrzy się praktykom dostawcy kablówki

Klienci UPC nie kryli zdziwienia. UOKiK przyjrzy się praktykom dostawcy kablówki

UPC Polska
UPC Polska Źródło:Newspix.pl / MATEUSZ SLODKOWSK
Klienci, którzy chcieli rozwiązać umowę z UPC Polska, zdziwili się, gdy dowiadywali się, ile wynosi kara za takie działanie. UOKiK sprawdzi, czy firma nie naruszyła przepisów.

Czy w sytuacji, gdy roczna opłata za telewizję kablową wynosi 1500 zł, dostawca może zastrzec w umowie, że rozwiązanie jej przez klienta będzie się wiązało z karą w wysokości 11 tys. zł, a więc kilkakrotnie wyższą niż suma opłat? Brzmi jak błąd, a jednak klienci UPC Polska donosili rzecznikom praw konsumenta o takich praktykach.

„(…) Operator w dniu 30 września 2021 r. wyznaczył termin jej rozwiązania na dzień 01 listopada 2021 r. z naliczeniem kary za rozwiązanie umowy przed upływem okresu zobowiązania w wysokości 2085,15 zł. Nadmieniam, że do końca trwania umowy pozostało 7 miesięcy i licząc po 89 zł kwoty opłat kwota zapłaty wynosiłaby niecałe 630 zł. (…)” – to jedna z takich wiadomości.

W rezultacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko operatorowi UPC Polska. Postępowanie dotyczy możliwości zastrzegania opłat przewyższających wartość umowy, gdy konsument zrezygnuje z usług przed końcem umowy.

Jakie są zasady wypowiadania umów telekomunikacyjnych?

Zgodnie z prawem, jeśli konsument wypowie umowę z operatorem telekomunikacyjnym przed końcem jej obowiązywania, ten drugi ma prawo pobrać opłatę. Opłata taka nie może być wyższa niż przyznana konsumentowi ulga, pomniejszona o czas korzystania z usług. Wysokość ulgi jest wskazana w umowie – chodzi o zawarcie umowy na warunkach promocyjnych. Z analizy skarg i zawartych umów wynika, że UPC Polska może zastrzegać nieadekwatnie wysokie opłaty za wypowiedzenie umowy przed terminem – przewyższają one wartość tych umów (sumę opłat abonamentowych). Z cytowanych skarg konsumentów wynika, że musieliby oni zapłacić więcej za rozwiązanie umowy niż gdyby płacili co miesiąc za usługi UPC.

– Postępowanie wykaże, czy operator UPC Polska zawyża przyznane konsumentom ulgi, które są podstawą wyliczenia opłaty za wypowiedzenie umowy. Ze skarg wynika, że całkowite koszty związane z zerwaniem umowy mogą przewyższać całkowite koszty związane z jej kontynuowaniem. Może to prowadzić do sytuacji, w której konsument zmuszony jest kontynuować usługę z obawy przed niewspółmiernie wysoką opłatą – powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

To nie jedyne działania Prezesa UOKiK w tym obszarze. W toku są postępowania wyjaśniające wobec Netii oraz Vectry, w których Urząd sprawdza, czy operatorzy zastrzegają opłaty za wypowiedzenie umowy przez konsumentów, które są wyższe niż wysokość abonamentu. Prezes UOKiK nie wyklucza dalszych działań wobec innych podmiotów.

Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się nałożeniem kary do 10 proc. obrotu.

Czytaj też:
Ponad 40 mln zł kary dla banku. Wprowadzał klientów w błąd

Źródło: UOKiK