Koniec stanu pandemii. Koniec ulg podatkowych

Koniec stanu pandemii. Koniec ulg podatkowych

Podatki
Podatki Źródło: Fotolia / whitelook
Ogłoszenie zakończenia stanu pandemii w Polsce oznacza także zmiany podatkowe i likwidację niektórych ulg.

16 maja oficjalnie zniesiony został stan pandemii w Polsce, jednocześnie zaczął obowiązywać stan zagrożenia pandemicznego. W związku z tym przestały obowiązywać niektóre ułatwienia i ulgi podatkowe. Eksperci KPMG przygotowali listę ulg i ułatwień, które przestają obowiązywać.

Zmiany podatkowe w związku z zakończeniem stanu pandemii

31 maja przestaje obowiązywać zwolnienie z podatku od przychodów z budynków.

Maj jest ostatnim miesiącem, w którym można skorzystać z obniżonej stawki CIT dla dochodów z kwalifikowanych IP wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19. Podatnicy PIT mogą skorzystać z tego rozwiązania do końca 2022 roku.

Z końcem maja wygasa prawo do rozliczania w zaliczkach PIT/CIT kosztów kwalifikowanych na badania i rozwój ponoszonych w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

Tylko do końca 2022 roku można skorzystać z podwyższonych limitów zwolnień w PIT dla świadczeń wypłacanych przez pracowników.

Czytaj też:
Koniec stanu epidemii w Polsce. Co się zmienia od 16 maja?

Nie dłużej niż do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, pod pewnymi warunkami (negatywne konsekwencje COVID-19 / spadek przychodów), możliwe jest wyłączenie konieczności zwiększenia podstawy opodatkowania w zaliczkach o wartość niezapłaconych, a zaliczonych do kosztów podatkowych zobowiązań tzw. ulga na złe długi. W związku z odwołaniem stanu epidemii w maju 2022 r. taka możliwość będzie obowiązywać jedynie do końca 2022 r.

Wygasa prawo do dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Uprawnienie to przysługuje podatnikom tylko do końca maja.

Wygasa prawo do odliczenia od dochodu CIT i PIT darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz wybranych instytucji w wysokości kwoty darowizny 150 proc. lub 200 proc. kwoty darowizny, w zależności od terminu jej przekazania. Odliczenie, o którym mowa wyżej, przysługuje podatnikom, którzy dokonali darowizn rzeczowych w formie komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami, jeśli zostały przekazane od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

W okresie epidemii wydłużony został z 7 dni do 14 dni od dnia zlecenia przelewu, termin do zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT. W związku z tym, że stan zagrożenia epidemicznego zostanie utrzymany (pomimo odwołania stanu epidemii), terminy do zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy nadal będą wydłużone do 14 dni.

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia 31 marca 2020 r. lub złożonych od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 – termin do wydania interpretacji indywidualnej został ustawowo przedłużony o 3 miesiące (art. 31g Tarczy 1.0). W związku z utrzymaniem stanu zagrożenia epidemicznego (pomimo odwołania stanu epidemii) terminy na wydanie interpretacji podatkowych nadal będą wydłużone.

Czytaj też:
Ulgi i wsparcie – zobacz, co oferuje Polski Ład

Opracował:
Źródło: KPMG
 0

Czytaj także