UOKiK uderza w Auchan i Intermarche. To efekt skarg dostawców

UOKiK uderza w Auchan i Intermarche. To efekt skarg dostawców

Auchan
Auchan Źródło:Shutterstock / Grand Warszawski
Czy sieci Auchan i Intermarche wykorzystywały swoją przewagę kontraktową, by wykorzystywać dostawców towarów spożywczych? Takie zarzuty postawił im prezes UOKiK.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił Auchan Polska i SCA PR Polska, właścicielowi sieci Intermarche, zarzuty nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej wobec dostawców produktów rolno-spożywczych.

UOKiK. Umowa zawierana w trakcie jej obowiązywania

Do Urzędu trafiały sygnały producentów żywności, że obie sieci handlowe stosują nieuczciwe praktyki względem mniejszych firm, które – nie chcąc wypaść z rynku – musiały akceptować niekorzystne warunki. Taką niedopuszczalną praktyką rynkową jest zawieranie umów dotyczących warunków handlowych na kolejny rok z opóźnieniem. Sieci handlowe stawiają w ten sposób dostawców przed faktem dokonanym, bo dopiero w trakcie roku przedstawiają im warunki, niekoniecznie korzystne dla nich.

Ponadto zdarzały się sytuacje, w których dostawcy byli obciążeni dodatkowymi rabatami, nie przewidzianymi w pierwotnych umowach o dostawy. Tego typu praktyki mogła dopuścić się sieć Intermarche.

Czy Auchan zmuszał firmy do rozwożenia towaru po sklepach?

Z kolei Auchan żądał od dostawcy opłat za usługę rozwożenia produktów do placówek sklepowych z magazynu centralnego, „pomimo że centralna logistyka stanowi jeden z filarów nowoczesnego kanału dystrybucji i sukcesu sieci handlowych, będąc tym samym naturalnym elementem ich modelu biznesu” – czytamy w komunikacie prezesa UOKiK.

Urząd przeanalizował dana za lata 2020-2021, kiedy to firma obciążała kontrahentów kosztami transportu towarów z magazynów do poszczególnych marketów, przerzucając tym samym część kosztów prowadzenia własnej działalności podstawowej na dostawców. Ponadto, nie wszyscy dostawcy ponosili opłatę za transport.

Dysproporcja w potencjale ekonomicznym nie może prowadzić do wykorzystywania silniejszej pozycji rynkowej do jednostronnego narzucania niekorzystnych warunków handlowych słabszej stronie kontraktu, przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom oraz rolnikom. Pobieranie od dostawców opłat jest uzasadnione jedynie wówczas, gdy usługi wykonywane przez sieć mają dla kontrahentów realną wartość. W innych sytuacjach jest to sposób na przerzucanie własnych kosztów logistycznych na partnera handlowego i stanowi niezgodne z prawem nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Jeśli zarzuty wobec Auchan i Intermarche się potwierdzą, właścicielom sieci handlowych grozi kara w wysokości do 3 proc. rocznego obrotu.

Czytaj też:
Cukier wiedzie prym, gdy chodzi o największe podwyżki cen w sklepach. Co jeszcze zdrożało?
Czytaj też:
W sklepach tego nie widać, ale żywność już tanieje. Kiedy będziemy płacić mniej?

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl