Nie tylko węgiel, czyli nowa strategia LW Bogdanka

Nie tylko węgiel, czyli nowa strategia LW Bogdanka

Kasjan Wyligała w styczniu 2023 r. odebrał Orła „Wprost” – firma Bogdanka została nagrodzona przez kapitułę nagrody w kategorii Lider Zrównoważonego Rozwoju w woj. lubelskim
Kasjan Wyligała w styczniu 2023 r. odebrał Orła „Wprost” – firma Bogdanka została nagrodzona przez kapitułę nagrody w kategorii Lider Zrównoważonego Rozwoju w woj. lubelskim Źródło: Wprost / Piotr Woźniakiewicz, Ars Lumen
– Nasza firma ma zamiar odegrać aktywną rolę w procesie transformacji energetyki, przyczyniając się do znacznego obniżenia emisyjności polskiej gospodarki w relatywnie nieodległej perspektywie czasowej – mówi w rozmowie z „Wprost” Kasjan Wyligała, prezes firmy Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Jakie są główne cele nowej strategii LW Bogdanka? Skąd będą pochodziły środki na inwestycje?

Głównym celem nowej strategii LW Bogdanka na lata 2023-2030 jest stworzenie innowacyjnego koncernu multisurowcowego, napędzającego zieloną transformację oraz zabezpieczającego rozwój gospodarczy Lubelszczyzny i generalnie – środkowo-wschodniej Polski. Kluczowy jest tu dla nas odpowiedzialny i zrównoważony rozwój Bogdanki bazujący na obecnych i przyszłych kompetencjach wydobywczych.

Obrazowo można powiedzieć, że nowa strategia to cztery filary rozwoju związane z: multisurowcowością, zrównoważoną energią, zieloną transformacją i troską o przyszłość Lubelszczyzny, które oparte są na jednym, solidnym, węglowym fundamencie. Bo podstawą naszej działalności do roku 2040 będzie nadal wydobycie węgla kamiennego na potrzeby polskiej energetyki. Stąd właśnie czerpać będziemy główne dochody, a sprzedaż węgla zapewni odpowiedni poziom finansowania nowych inwestycji.

Poza tą węglową podstawą, będziemy dążyć do poszukiwania nowych źródeł dochodu, aby zdywersyfikować nasze źródła przychodów i zminimalizować ryzyko związane z zależnością od węgla. Jest to szczególnie istotne w kontekście perspektywy roku 2049, w której zgodnie z Umową Społeczną Bogdanka przestanie wydobywać węgiel.

Wierzymy, że przyszłość Bogdanki leży w poszukiwaniu, wydobyciu i wykorzystaniu różnorodnych surowców, koncentrując się zwłaszcza na surowcach krytycznych oraz odnawialnych źródłach energii.

Nasza firma ma zamiar odegrać aktywną rolę w procesie transformacji energetyki, przyczyniając się do znacznego obniżenia emisyjności polskiej gospodarki w relatywnie nieodległej perspektywie czasowej.

Co w praktyce oznacza, że koncern staje się multisurowcowy?

Koncern multisurowcowy to drugi filar naszej strategii, który ma na celu zdywersyfikowanie działalności Bogdanki poprzez wydobycie surowców innych niż węgiel kamienny. Prace poszukiwawcze będziemy prowadzić nie tylko na Lubelszczyźnie, ale również w całej Polsce. Spółka zamierza wykorzystać swoje doświadczenie w wydobyciu oraz rosnący potencjał rynku surowców, a także inwestować w nowe technologie związane z jej obecną i przyszłą działalnością.

Przeprowadziliśmy rozmowy z geologami i sporządziliśmy analizę poszczególnych surowców, uwzględniając krytyczność surowców według kryteriów Unii Europejskiej oraz perspektywiczność zasobów. Na dziś bierzemy pod uwagę poszukiwanie surowców takich jak: sole potasowe, fosforyty, metale ziem rzadkich, gips, złoto, ferrolity, molibden i wolfram z miedzią, cynk, ołów, uran, bursztyn.

Jakie projekty związane z odnawialnymi źródłami energii planuje realizować Bogdanka?

Aby osiągnąć te cele, Bogdanka będzie kontynuować rozwój inwestycji w instalacje OZE. Wśród naszych kluczowych obszarów zainteresowań są m.in. wiatraki, farmy fotowoltaiczne oraz recykling odpadów z fotowoltaiki i baterii elektrycznych, także samochodowych. Wierzymy, że obszary związane z produkcją, instalacją oraz recyklingiem komponentów OZE generują perspektywiczne możliwości rozwoju. Planujemy realizację projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii w kilku etapach.

Już niedługo w pobliżu Bogdanki uruchomiona zostanie farma fotowoltaiczna o mocy ponad 3 MW, co stanowi nasz pierwszy krok w kierunku rozwoju OZE. Naszym ambitnym celem jest zaspokojenie 10 proc. rocznej konsumpcji energii elektrycznej województwa lubelskiego do 2030 roku. To przyczyni się do rozwoju lokalnego sektora OZE i zrównoważonego rozwoju regionu. A w przyszłości – wierzymy, że dzięki Bogdance i aktywności pozostałych naszych partnerów z klastrów energii, Lubelszczyzna może stać się energetycznym zagłębiem Polski.

W jaki sposób nowa strategia wpłynie na zatrudnienie i rozwój regionu? Jaką rolę odgrywać będzie tu współpraca z uczelniami i przedsiębiorcami?

Nowa strategia będzie miała również pozytywny wpływ na zatrudnienie i rozwój regionu. Co najważniejsze, do 2049 roku zakładamy utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia w spółce. Nasi pracownicy będą objęci licznymi programami przebranżowienia kadrowego, ponieważ wkrótce będziemy potrzebować w naszej spółce wielu ekspertów od OZE. Ponadto, inwestycje w odnawialne źródła energii stworzą na Lubelszczyźnie nowe miejsca pracy, zarówno w samych projektach OZE, jak i w łańcuchu wartości związanych z produkcją, instalacją i recyklingiem komponentów OZE.

Współpraca z uczelniami i przedsiębiorcami będzie odgrywać kluczową rolę w tym procesie. Planujemy nawiązywać strategiczne partnerstwa i wymieniać know-how, aby wspólnie rozwijać nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu, nasz region stanie się centrum eksperckim w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, co przyciągnie nowe inwestycje i przyspieszy rozwój lokalnej społeczności.