Trzy filary odpowiedzialnego biznesu

Trzy filary odpowiedzialnego biznesu

Konferencja „Międzynarodowy biznes w zielonej i inkluzywnej transformacji”
Konferencja „Międzynarodowy biznes w zielonej i inkluzywnej transformacji”Źródło:Wprost
– Zrównoważony rozwój, inkluzywność i różnorodność to filary, na których powinien się opierać dzisiejszy biznes. Na barkach szczególnie dużych graczy spoczywa dziś olbrzymia odpowiedzialność w zakresie przeprowadzenia koniecznych zmian. - Mamy narzędzia do tego, żeby czynić świat lepszym, i chcemy to zrobić już teraz – mówi Claire Pedini, wiceprezes ds. zasobów ludzkich i społecznej odpowiedzialności biznesu w Grupie Saint-Gobain.

4 lipca br. w nowo powstałej przestrzeni w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja „Międzynarodowy biznes w zielonej i inkluzyjnej transformacji”. Wzięli w niej udział przedstawiciele firmy Saint-Gobain, PNB Paribas, L'Oréal oraz firm zrzeszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej.

Przestrzeń ta została stworzona przez Saint-Gobain, aby szerzyć ideę czynienia świata lepszym domem dla każdego. W ramach tej idei istotny jest element wspierania innowacyjności na rzecz dobra planety. Każdy, kto chce skorzystać z tej przestrzeni, a kieruje swoje działania właśnie w tym celu, może bezpłatnie zarezerwować ją na swoje wydarzenie pod adresem https://saint-gobain.calendesk.net/.

Po konferencji mieliśmy okazję porozmawiać z Claire Pedini, wiceprezes ds. zasobów ludzkich i społecznej odpowiedzialności biznesu w Grupie Saint-Gobain.

Claire Pedini, wiceprezes ds. zasobów ludzkich i społecznej odpowiedzialności biznesu w Grupie Saint-Gobain

„Wprost”: Jak widzi pani rolę Saint-Gobain w Polsce z perspektywy firmy działającej w 75 krajach?

Claire Pedini, Saint-Gobain: Polska jest dla nas dużym i ważnym rynkiem, na którym jesteśmy już ponad 30 lat. Mamy tutaj ok. 7 tys. pracowników i sprzedaż na poziomie blisko 7 mld zł rocznie. Lokalnie zainwestowaliśmy ok. 10 miliardów zł, licząc od początku obecności Saint-Gobain w kraju. Mamy tu 25 zakładów przemysłowych.

Chodzi jednak nie tylko o skalę, ale także o to, że Polska jest dla nas „hubem” doskonałości przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej, a nawet generalnie na kontynencie europejskim, jeśli weźmiemy pod uwagę niektóre gałęzie naszej działalności. To kraj, który odzwierciedla strukturę naszej firmy w Europie – jest tu duża konkurencja i wielu wysokiej klasy specjalistów, posiadających ogromną wiedzę dotyczącą branży budowlanej.

Konkurencja oznacza także transformację. Tematem dzisiejszego spotkania była zaś właśnie transformacja. Jak przekształcić dzisiejsze miasta w miasta przyszłości, wpisujące się w nową skalę wartości – zrównoważony rozwój, odpowiedzialność, równość?

Kiedy myślimy o mieście, myślimy o budynkach, które już stoją – to nasze dziedzictwo, filar, na którym bazujemy. Zakładamy, że w 2050 roku – w wielu statystykach uznawanych za graniczny chociażby z perspektywy ocieplenia klimatu – ok. 85proc. istniejących dziś budynków wciąż będzie istniało. Tak więc jednym ze sposobów na zmianę miasta jest ich renowacja – tak aby stały się konstrukcjami zrównoważonymi. I my, jako Saint-Gobain, wiemy, jak to zrobić, już dziś. Wiemy, jak zmienić fasadę, ocieplić ściany, jak wykorzystać szkło, które zabezpiecza przed ucieczką ciepła, ale też izoluje przed nim z zewnątrz.

Drugą rzeczą, na którą należy się pochylić, jest cyrkularność. Próbujemy wykorzystać to, co mamy w mieście, do zbudowania nowego miasta – zmienić odpad w coś wartościowego i wykorzystać stare materiały w odbudowie oraz renowacji. Wciąż zadajemy sobie pytanie: jak stworzyć miasto wieczne – odradzające się ze swojej własnej tkanki.

Pochylacie się w swoich rozwiązaniach także na oddziaływaniu prośrodowiskowym – Saint-Gobain jest autorem chociażby rozwiązania 4BIRD, okropkowanego szkła, które chroni ptaki przed kolizjami ze szklanymi ścianami budynków.

Mamy wiele świetnych rozwiązań. 4BIRD poprzez specjalnie przebadany wzór dostrzegany przez ptaki a zatopiony trwale w szkle, zapobiega ich kolizjom ze szklanymi fasadami. Inne ważne rozwiązania to wszystkie związane z lekkim budownictwem – polegają one na budowie struktury budynku: ramy na przykład drewnianej lub stalowej, stropów i dachu. Cała reszta fasady i wykończenia wnętrza to szkło, systemy dociepleniowe i gips-karton. Takie rozwiązanie oznacza zużycie aż o 50 proc. mniej materiałów na ściany niż w konstrukcjach tradycyjnych.

W związku z tym także ich ślad środowiskowy jest o blisko połowę mniejszy. Mamy również doskonałe rozwiązanie polegające na ocieplaniu ścian wełną mineralną, która powstaje z udziałem recyklingu stłuczki szklanej. Jesteśmy firmą, która także w tym zakresie stawia na redukcję śladu węglowego. To samo tyczy się składu betonu – wytwarzamy specjalne dodatki, które redukują ilość cementu w procesie, podczas gdy jakość i trwałość materiału pozostają na tym samym poziomie. Jak wiadomo tradycyjny beton jest materiałem o bardzo wysokim śladzie węglowym.

Uwzględnianie dobrostanu natury, a więc właśnie zrównoważony rozwój, to ważny krok. Kolejną wartością, na którą stawia Saint-Gobain, jest inkluzywność.

Nie ma zielonej transformacji bez inkluzywności. Transformacja jest procesem pełnym perturbacji, jej etapy wzbudzają niepokój, dlatego musi być odpowiednio komunikowana i zrozumiana przez każdego.

I w tym kontekście musimy zabrać na pokład absolutnie każdą osobę – jeśli ktoś będzie wykluczony, transformacja nie nastąpi. Tak więc nie możemy mówić tylko o zielonej transformacji – to transformacja zielona i włączająca.

Podobnie działamy wewnątrz Saint-Gobain – do transformacji zapraszamy wszystkich pracowników. Szkolimy ich wspólnie z organizacją ekologiczną Climate Fresk, a każdy z naszym pracowników może pobrać aplikację liczącą indywidualny ślad węglowy. Każdy może więc skontrolować, jaki zostawia ślad węglowy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Edukacja jest jednym z naszych sposobów na inkluzywność. Kolejnym istotnym tematem jest to, jak sprawić, żeby transformacja była przystępna i dostępna dla każdego – dla osób mniej zamożnych i dla ludzi młodych wchodzących na ścieżkę edukacji. Musimy to zrobić wspólnie i zachęcić sektor państwowy do przyspieszenia na tej drodze.

Inkluzywność i równość w dostępie do osiągnięć transformacji. Co jeszcze jest w tym procesie ważne?

Za inkluzywnością kryje się różnorodność. Na pokładzie zmian są mężczyźni i kobiety, osoby niepełnosprawne, reprezentanci wielu narodowości, ludzie o różnym zapleczu kulturowym i pochodzeniu etnicznym oraz kolorze skóry. Ważne, żeby mieć to zróżnicowanie z tyłu głowy – nie zostawić nikogo z tyłu.