Najniższa rentowność polskich obligacji

Najniższa rentowność polskich obligacji

Dodano:   /  Zmieniono: 
Inwestorzy mają coraz więcej zaufania do Polski. Jak poinformował resort finansów, rentowność polskich obligacji denominowanych w euro osiągnęła w piątek najniższy poziom w historii.
Rentowność polskich obligacji denominowanych w euro wynosiła w piątek 0,818 proc. w przypadku papierów dwuletnich, 1,899 proc. w przypadku pięcioletnich, a w przypadku obligacji dziesięcioletnich ? 3,092 proc.

? To najniższe poziomy w historii ? komentuje minister finansów Jacek Rostowski. Zwraca przy tym uwagę, że dodatkowo rentowność dziesięcioletnich papierów denominowanych w złotych spadła poniżej 5 proc. A to poziom najniższy od marca 2006 r.

? To kolejny sygnał o rosnącym zaufaniu inwestorów do Polski, która od 2007 r. odnotowuje najwyższy wzrost gospodarczy wśród wszystkich krajów UE, dzięki czemu jest postrzegana jako bezpieczna przystań ? podkreśla minister finansów.

Jego zdaniem spadające odsetki od długu to efekt działań podejmowanych przez rząd, takich jak ograniczanie deficytu budżetowego i przeprowadzenie reformy emerytalnej, która zapewni większą stabilność finansów publicznych.
 0

Czytaj także