Poprawia się bilans płatniczy

Poprawia się bilans płatniczy

Dodano:   /  Zmieniono: 
W czerwcu ujemne saldo w bilansie płatniczym wyniosło ok. 1,2 mld euro i było o prawie 0,8 mld euro niższe niż w czerwcu zeszłego roku informuje Narodowy Bank Polski.
Bank centralny podaje, że bilans się poprawił, ponieważ eksport nieznacznie wzrósł. Z kolei import był niższy niż rok wcześniej o 5,7 proc.
W czerwcu polscy eksporterzy sprzedali za granicę towary i usługi o wartości ponad 11,7 mld euro. To o 0,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Z kolei do kraju sprowadzono towary i usługi o wartości ok. 12,1 mld euro, czyli o 5,7 proc. mniej niż w czerwcu 2011 r.

Jak wynika ze wstępnej informacji NBP o bilansie płatniczym, niższemu niż rok wcześniej deficytowi w obrotach towarowych towarzyszyło dodatnie saldo usług. Przychody z ich sprzedaży za granicę wyniosły w czerwcu blisko 2,5 mld euro. W stosunku do ubiegłego roku nastąpił więc wzrost o 3,2 proc.

'Na nieco niższym poziomie ukształtowało się ujemne saldo dochodów ? sięgnęło ok. 1,4 mld euro wobec 1,6 mld euro rok wcześniej. W efekcie ujemne saldo rachunku bieżącego zamknęło się kwotą ponad 1,2 mld euro wobec ponad 2 mld euro w czerwcu 2011 r.' ? podaje bank centralny w komunikacie.

NBP zwraca również uwagę, że dodatnie było saldo transferów z Unią Europejską (blisko 1,1 mld euro) oraz saldo zagranicznych inwestycji w Polsce (ok. 3,7 mld euro). W tym samym okresie zwiększyły się też polskie inwestycje za granicą (o ponad 0,8 mld euro).
 0

Czytaj także