Witold Drożdż, Dyrektor wykonawczy do spraw korporacyjnych Orange Polska