Veolia i Orange - współpraca dla przyszłości

Veolia i Orange - współpraca dla przyszłości

Smart city, zdjęcie ilustracyjne
Smart city, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / Tumisu
Grupa Veolia i Orange będą współpracować przy realizacji Projektu Smart City na rzecz polskich miast. Jego głównym celem jest wsparcie gospodarki energetycznej i wodociągowej poprzez stały, zdalny monitoring pracy sieci ciepłowniczych i wodociągowych oraz wprowadzenie ich inteligentnego opomiarowania. Podpisanie Listu Intencyjnego 7 września w Karpaczu.

7 września, w trakcie XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Veolia i Orange podpiszą List Intencyjny dotyczący realizacji Projektu Smart City. Partnerzy zamierzają skupić się na monitorowaniu sieci wodociągowych w zakresie bilansowania zużycia w całym systemie pozwalającego na ograniczanie strat wody, a także na monitorowaniu jakości wody i bezpieczeństwa jej dostaw dla klientów. Projekt ma także dotyczyć Smart Energy, czyli zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą i energetyczną. Chodzi o sterowanie regulatorami węzłów ciepłowniczych, zdalny odczyt liczników ciepła i energii elektrycznej, monitorowanie pracy sieci ciepłowniczych, zarządzanie efektywnością energetyczną budynków oraz wykorzystanie technologii komunikacyjnej do opracowanie platformy zarządzania efektywnością energetyczną dla przemysłu.

Veolia w Polsce

Grupa Veolia w Polsce od 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu, prowadzi sprzedaż energii elektrycznej i gazu, oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4600 pracowników, których misją jest odnawianie zasobów świata. Prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 78 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl

Veolia na świecie

Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Zatrudnia ponad 179 000 pracowników na całym świecie. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i energią. Rozwiązania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Rozwijając trzy uzupełniające się działalności, Veolia zapewnia dostęp do zasobów, chroni je oraz odnawia.

W 2019 roku, Veolia zaopatrzyła w wodę pitną 98 milionów mieszkańców, a 67 milionów objęła usługą uzdatniania wody. Wyprodukowała 45 miliony MWh energii i odzyskała 50 milionów ton odpadów na drodze odzysku materiałowego i energetycznego. W 2019 roku Veolia Environnement (notowana na giełdzie w Paryżu: Paris Euronext: VIE), odnotowała obroty w wysokości 27,189 mld euro.www.veolia.com

Orange Polska

Wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych nad Wisłą. Posiada największą w Polsce infrastrukturę, dzięki której oferuje usługi w najnowocześniejszych technologiach m.in. gigabitowy internet światłowodowy, 4G LTE oraz #hello5G. Dostarcza usługi telefonii komórkowej dla 16 mln klientów oraz szerokopasmowy internet do ponad 2,7 mln klientów. W zasięgu sieci światłowodowej firmy znajduje się już 5,4 mln gospodarstw domowych w kraju. Orange Polska prowadzi własną działalność B+R i jest dostawcą kompleksowych rozwiązań IoT, ICT i cyberbezpieczeństwa.

 0

Czytaj także